Электронный
методический кабинет

Завдання, які вирішуються при здійсненні митного контролю за морськими суднами, техніка безпеки при огляді

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Основними об'єктами, на яких працюють співробітники мит ниць, розташованих у портах, є переважно судна закордонного плавання. Практика перевезень вантажів водними видами транспорту свідчить про оформлення вантажів, що переміщуються переважно суховантажними, танкерними і контейнерними суд. нами. Не перебільшуючи можна сказати, що морські, як, утім і річкові судна для недосвідченої людини є об'єктами підвищеної небезпеки. І не тільки тому, що сучасне судно, вкрай насичене електроустаткуванням, має безліч загазованих танків, кофердамів (замкнутих просторів між відсіками судна), міждонних просторів, але й тому, що сучасне судно є дуже складним технічним спорудженням із безліччю працюючих механізмів, що знаходяться під високою напругою, тиском або температурним впливом.

З урахуванням цього митниці, в зоні діяльності яких розташовані великі порти, особливу увагу приділяють практичній професійній підготовці співробітників на всіх типах суден, з якими доводиться зустрічатися у своїй діяльності. Члени екіпажів суден, перебуваючи багато місяців у морі, а часто й працюючи на суднах того самого типу багато років, досконало знають будову усього судна, що нараховує сотні приміщень. Якщо ж до суто професійної обізнаності з будовою корабля, на якому працює людина, додати прагнення знайти відповідне місце, у якому можна сховати предмети контрабанди або предмети, що перевозяться з порушеннями митних правил, то тут для окремих членів екіпажів суден, які нехтують митними правилами, відкривається безмежний простір для діяльності. Виходячи з цього, з метою успішної боротьби з контрабандою і порушенням митних правил співробітник митниці повинен якщо не краще, то, принаймні, не гірше моряків знати будову багатьох типів кораблів і найбільш імовірні місця приховання предметів на них.

Для оперативних співробітників митниць великих портів України організовуються практичні заняття на суднах, що знаходяться на ремонті або тривалій стоянці, із залученням корабельних фахівців, що не тільки проводять заняття, наприклад» У машинному відділенні, але й показують найбільш ймовірні місця приховання предметів контрабанди. Особлива увага у ході професійної підготовки оперативних співробітників митниць, що займаються оглядовою роботою, приділяється знанню правил

техніки безпеки під час роботи на суднах, які, як було сказано вище, є, у силу своєї специфіки, об'єктами підвищеної небезпеки.

Корабельні фахівці на таких заняттях знайомлять митників із вимогами адміністрації морських суден з охорони праці і дотримання правил техніки безпеки, які повинні виконуватися під час проведення робіт на кораблях з урахуванням специфіки того чи іншого виду судна.

У системі професійної підготовки оперативних співробітників митниць питанням знання правил техніки безпеки приділяється першорядна увага. За кожним із прийнятих на роботу співробітників закріплюються наставники із числа найбільш досвідчених і підготовлених оперативних працівників із великим досвідом практичної роботи на суднах. Тільки разом із наставником після здачі заліку зі знання правил техніки безпеки і первинного інструктажу прийняті співробітники допускаються начальником відділу до практичної оглядової роботи в службових приміщеннях судна. Залежно від того, який об'єкт судна оглядається співробітниками митниці, з ними повинен проводитись інструктаж із дотримання правил техніки безпеки на конкретному об'єкті.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.