Электронный
методический кабинет

Загальне митне оформлення судна при прибутті з-за кордону

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Митне оформлення суден, що прибули з-за кордону, проводиться після санітарного контролю (ст. 18 МК).

Перед початком митного оформлення судна закордонного плавання капітан зобов'язаний подати до митниці на бланках форми Міжурядової морської консультативної організації (Inter-governemental Martitime Consultative Organization — ІМСО) такі документи:

— генеральну декларацію;

— вантажну декларацію;

— суднову роль;

— список пасажирів;

— вантажні документи (коносаменти, їхні переліки — маніфести);

— митні декларації членів екіпажу;

— список суднових запасів.

Під час митного огляду житлових і нежитлових приміщень судна, товарів, які на них перевозяться, майна й особистих речей членів суднової команди обов'язкова присутність представника судна. Капітан судна через довірених членів екіпажу повинен показати за вимогою митниці всі приміщення й відсіки судна.

У процесі огляду митний наряд перевіряє відповідність даних, заявлених у документах, фактичній наявності. Пломбуються або опечатуються суднові приміщення з товарами й іншими предметами, що не підлягають пропуску через митний кордон України.

При прибутті українського судна із-за кордону митницею перевіряються у книгах обліку матеріальних цінностей рахунки на закупівлю технічного постачання, а також їхнє оприбуткування. Якщо протягом рейсу частина, або вся кількість закуплених предметів технічного постачання витрачена, перевіряються акти на списання цих предметів. При прибутті українського судна із-за кордону, капітан представляє в митницю гарантійне зобов'язання про те, що все технічне постачання закуплене для потреб судна (зі вказівкою номерів рахунків) і виноситись на берег не буде.

З метою попередження порушень гарантій можливе розміщення закупленого технічного обладнання під митне забезпечення до виходу судна в закордонний рейс.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.