Электронный
методический кабинет

Ввезення іноземної валюти в Україну громадянами

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Дозволяється ввезення:

а) за умови усного декларування митному органу фізичними особами — резидентами та нерезидентами:

— коштів у сумі до 1000 дол. США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день перетинання митного кордону, на одну особу (незалежно від віку);

— чеків, емітованих іноземними банками, у сумі до 1000 дол. США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації;

б) з обов'язковим зазначенням у митній декларації фізичними особами — резидентами та нерезидентами:

— коштів, які вивезені раніше за межі України на законних підставах (за наявності митної декларації на їх вивезення);

— коштів у сумі до 10 000 дол. США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації;

— еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації;

— банківських металів у вигляді зливків загальною вагою до 100 г на одну особу незалежно від віку.

Готівкова іноземна валюта, яка ввозиться фізичною особою-резидентом, у сумі, що перевищує 10 000 дол. США, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації, приймається митним органом на зберігання. Зазначена валюта підлягає переказуванню митним органом на поточний рахунок в іноземній валюті, відкритий на ім'я фізичної особи-резидента (оплата банківських послуг здійснюється за рахунок коштів фізичної особи), при поданні цією особою документів, що засвідчують наявність рахунка в уповноваженому банку (копія зазначених документів залишається на митниці), або повертається власникові для ввезення її в Україну при поданні спеціального дозволу Національного банку за формою 05, копія якого надсилається відповідним структурним підрозділом Національного банку Державній митній службі.

Готівкова іноземна валюта, яка ввозиться фізичною особою-нерезидентом, у сумі, що перевищує 10 000 дол. США, приймається митним органом на зберігання і повертається власникові для ввезення її в Україну при поданні спеціального дозволу Національного банку за формою 05, копія якого надсилається відповідним структурним підрозділом Національного банку Державній митній службі або повертається власнику при виїзді його з України.

Ввезення фізичними особами — резидентами та нерезидентами - чеків у сумі, що перевищує 50 000 дол. США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації та банківських металів у вигляді зливків, вага яких перевищує 100 г, здійснюється за спеціальним дозволом Національного банку за формою 05, копія якого надсилається відповідним структурним підрозділом Національного банку Державній митній службі.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.