Электронный
методический кабинет

Визначення товарної партії при вивезенні товарів (предметів) громадянами за межі України

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Постановою КМУ від 29.11.97 р. N° 1331 встановлено, що товарною партією (при вивезенні з України) визнають товари одного чи різних найменувань, які придбані в Україні та вивозяться чи переміщуються громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства за митний кордон на суму у національній валюті еквівалентну 100 тис. євро, перераховану за курсом НБУ на день оформлення митної декларації.

Не визнаються товарною партією:

— товари та інші предмети, що тимчасово вивозяться (пересилаються) за межі митної території України іноземними громадянами та особами без громадянства (далі — громадянами) під письмове зобов'язання про їх зворотне ввезення;

— товари та інші предмети, що входять до складу спадщини, відкритої в Україні на користь громадянина (в разі підтвердження її складу нотаріусами), та вивозяться (пересилаються) за межі України;

— товари та інші предмети, які були раніше ввезені (переслані) в Україну під письмове зобов'язання про їх зворотне вивезення або з метою транзиту через територію України і вивозяться (пересилаються) за її межі за наявності митної декларації на ввезення;

— культурні цінності, які тимчасово вивозяться (пересилаються) за дозволами Міністерства культури і мистецтв або вивозяться (пересилаються) громадянами за дозволами Міністерства культури і мистецтв на підставі документів про те, що їх власник є автором цих культурних цінностей;

__призи (нагороди), які вивозяться (пересилаються) громадянами, отримані ними за участь у спортивних та інших змаганнях (конкурсах, фестивалях тощо), які проводились в Україні, що підтверджується довідкою, виданою установою, яка проводила відповідне змагання, та завіреною місцевою держадміністрацією;

— товари та інші предмети, що вивозяться (пересилаються) громадянами, отримані ними за договорами дарування, за наявності нотаріально засвідчених договорів дарування, крім предметів промислового призначення (перелік предметів промислового призначення наведено в додатку 4 до цього Порядку) ;

— товари та інші предмети, що вивозяться (пересилаються) громадянами (крім предметів промислового призначення), загальною вартістю, що не перевищує суми іноземної валюти, зазначеної у в'їзній митній декларації, за умови використання цієї валюти на їх придбання. Таке придбання має бути підтверджене відповідними товарними або касовими чеками. У разі пред'явлення митному органу товарних або касових чеків, номінованих у валюті України, митна вартість обчислюється за обмінним (валютним) курсом Національного банку України, що діяв на день оформлення ввізної митної декларації;

— товари та інші предмети, що вивозяться (пересилаються) громадянами (крім предметів промислового призначення) у зв'язку з остаточним виїздом за межі України, якщо вони працювали на умовах трудового договору в юридичних або фізичних осіб, на суму, що не перевищує 80 відсотків отриманого доходу за час перебування в Україні. Факт отримання доходу підтверджується довідкою, виданою Державною податковою адміністрацією (інспекцією).

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.