Электронный
методический кабинет

Визначення країни походження товарів

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Ще один важливий напрямок митно-тарифного регулювання — визначення країни походження товарів, який безпосередньо впливає на результати застосування заходів митно-тарифного регулювання.

Підтвердженням походження товарів з тієї або іншої країни є сертифікат походження. Також допускається при підтвердженні країни походження товарів, що походять з країн, до яких Україна застосовує режим найбільшого сприяння або національний режим, використання товарно-транспортних документів і маркування.

Правила визначення країни походження товару визначені статтею 18 Закону України від 05.02.92 р. № 2097-ХІІ "Про Єдиний митний тариф", відповідно до якої:

Країною походження товарів вважається країна, де товари були повністю виготовлені або піддані достатній переробці або обробці.

Повністю виробленими в даній країні вважаються такі товари:

а) корисні копалини, здобуті в межах її території або економічної зони;

б) рослинна продукція, вирощена на її ґрунті;

в) живі тварини, вирощені на її території;

г) продукція, отримана від живих тварин в цій країні;

д) вироблена в ній продукція мисливського, риболовецького і морського промислів;

є) продукція морського промислу, здобута або вироблена у Світовому океані суднами даної країни, а також суднами, орендованими (зафрахтованими) нею;

ж) повторна сировина і відходи, які є результатом виробничих та інших операцій, здійснюваних у даній країні;

з) товари, вироблені в даній країні виключно із продукції» вказаної у вищезазначених пунктах.

Переробка або обробка товарів у даній країні вважається достатньою, якщо:

— декларовані товари класифікуються в тарифній позиції іншій, ніж матеріали або вироби, які походять із третіх країн і були використані для їх виготовлення;

- у вартості декларованих товарів частина доданої вартості становить не менше ніж 50 %.

Не можуть визнаватися як достатня переробка товарів такі технологічні операції:

— зі збереження товарів під час їх збереження або транспортування;

— підготовка товарів до продажу і транспортування (дроблення партії, формування відправлень, сортування і переупаковка);

— прості складальні операції;

— змішування товарів (компонентів) без надання отриманій продукції характеристик, які істотно відрізняють її від початкових складових.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.