Электронный
методический кабинет

Вивізне (експортне) мито

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Експортні мита накладаються на експортні товари при випуску їх за межі митної території держави. У більшості розвинених країн експортного тарифу просто не існує, а в США його введення навіть заборонене конституцією. Експортний тариф застосовується в основному країнами, що розвиваються, і країнами з перехідною економікою і накладається на товари традиційного експорту (кава в Бразилії, какао в Гані, нафта в Росії). Основними функціями експортного тарифу в цих країнах є:

— фіскальна — збір коштів до бюджету держави для фінансування видаткових статей. В окремих країнах, що розвиваються, за рахунок експортного тарифу збирається до половини прибутків бюджету;

— балансувальна — застосовується як правило у випадку наявності відповідної різниці у рівнях внутрішніх регульованих цін і вільних цін світового ринку на окремі товари.

До 1994 р. в Україні застосовувався експортний митний тариф на достатньо широку номенклатуру товарів і виконував фіскальні функції. Починаючи з 1994 р. в Україні проводиться ліберальна експортна політика, яка має такі принципи:

— нарощування експортного потенціалу та ліберальний експортний режим регулювання;

— дія експортного мита стосується невеликої номенклатури товарів (протягом 1996 р. — металобрухт; нині застосовуються ставки експортного мита на велику рогату худобу та шкіряну сировину, а також запроваджені з вересня 1999 р. ставки на насіння деяких видів олійних культур).

З 1996 р. введення експортного мита виконує заборонні функції щодо вивезення зазначених вище товарів, оскільки фіскальні надходження від його введення у даному випадку незначні.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.