Электронный
методический кабинет

Вивезення за межі України валюти України громадянами

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Громадянам дозволяється вивезення за межі України:

а) за умови усного декларування митному органу (резидентам) на одну особу (незалежно від віку) коштів у сумі, що не перевищує 1000 грн., з урахуванням ювілейних і пам'ятних монет із недорогоцінних металів, номінал яких виражено в гривнях, та ювілейних і пам'ятних монет із недорогоцінних металів, номінал яких виражено в українських карбованцях;

б) з обов'язковим зазначенням у митній декларації (резидентам та нерезидентам) на одну особу (незалежно від віку) коштів у сумі, що не перевищує 10 000 грн., у тому числі:

— коштів у сумі, що не перевищує 5000 грн. (за номінальною вартістю), з урахуванням ювілейних і пам'ятних монет із недорогоцінних металів, номінал яких виражено у гривнях та в українських карбованцях;

— коштів у вигляді ювілейних і пам'ятних монет із золота та срібла, номінал яких виражено у гривнях, та ювілейних і пам'ятних монет із срібла, номінал яких виражено в українських карбованцях, загальна сума яких за номінальною вартістю не перевищує 5000 грн.

Вивезення валюти України громадянам — резидентам та нерезидентам — в сумі, яка перевищує встановлені норми, а також у випадках, не передбачених інструкцією правління Національного банку України, дозволяється на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку за формою 03, копія якої надсилається відповідним структурним підрозділом Національного банку Державній митній службі України.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.