Электронный
методический кабинет

Вивезення за межі України товарів (предметів) громадянами

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Відповідно до статті 3 Закону України "Про звільнення від обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України" від 05.05.96 р. № 163/96-ВР та Постановою Кабінету Міністрів України від 11.09.96 р. № 1094 зі змінами й доповненнями, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.97 р. № 954, було затверджено перелік предметів промислового призначення, що застосовуються у виробничій сфері, вивезення (пересилання) яких громадянами України, іноземцями та особами без громадянства за межі митної території України забороняється.

Закон України від 05.05.96 р. № 163/96-ВР "Про звільнення від обкладення митом предметів, які вивозяться" та Постанова КМУ від 29.11.97 р. № 1331 регламентують перелік та обсяг товарів і предметів, які можуть вивозитися (пересилатися) громадянами — резидентами і нерезидентами — без сплати мита і митних зборів.

Відповідно до Закону України від 05.05.96 р. № 163/96-ВР громадянам заборонено вивозити (пересилати):

- предмети, на які встановлюються державні дотації, крім предметів особистого користування;

— предмети промислового призначення (обладнання, комплектуючі матеріали тощо), що застосовуються у виробничій сфері;

— дорогоцінні метали, каміння та вироби з них, культурні цінності з метою відчуження.

У разі вивезення (пересилання в несупроводжуваному багажі міжнародних поштових відправленнях) громадянами — резидентами і нерезидентами — предметів і товарів у кількості, що не перевищує товарну партію, тобто на суму, меншу еквівалента 100 тис. євро, а також предметів особистого користування мито не сплачується.

Якщо обсяги вивезення громадянами товарів і предметів (крім заборонених) перевищують суму, еквівалентну 100 тис. євро та носять суто комерційний характер, митне оформлення здійснюється у порядку, встановленому для суб'єктів ЗЕД.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.