Электронный
методический кабинет

Вивезення іноземної валюти за межі України громадянами, які виїжджають із туристичною метою або у приватних справах

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Дозволяється вивезення за межі України за умови усного декларування митному органу громадянами — резидентами та нерезидентами — іноземної валюти готівкою та/або дорожніми чеками на суму до 1000 дол. США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день перетинання митного кордону.

При цьому готівкова іноземна валюта вивозиться громадянами (фізичними особами) незалежно від віку.

Дорожні чеки можуть вивозитися громадянами, якщо вони куплені на підставі паспорта громадянина для виїзду за кордон або проїзного документа особи без громадянства для виїзду за кордон.

Дозволяється вивезення за межі України з обов'язковим за значенням у митній декларації громадянами — резидентами та нерезидентами:

— іноземної валюти, що ввезена раніше в Україну на законних підставах (за наявності митної декларації на її ввезення);

— коштів у сумі до 5000 дол. США або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день оформлення митної декларації, готівкою, що знята із власного рахунка в іноземній валюті в уповноваженому банку Україна (далі — уповноважений банк) чи куплена через касу уповноваженого банку, та/або дорожніми чеками, купленими через касу уповноваженого банку, за довідкою уповноваженого банку на вивезення іноземної валюти та чеків, виражених в іноземній валюті, за формою 01;

— банківських металів у вигляді зливків загальною вагою до 100 г на одну особу незалежно від віку;

— громадянами-нерезидентами — чеків, емітованих іноземними банками та небанківськими установами, що були ввезені/ надіслані в Україну з дотриманням вимог законодавства України.

Громадяни (фізичні особи) — нерезиденти, військовослужбовці, робітники та службовці російських військ, які дислокуються на території України і виїжджають до Російської Федерації у відпустку або до нового місця служби, роботи, а також військовослужбовці, звільнені в запас із лав російських військ, можуть вивозити за довідкою військових частин Російської Федерації за підписом командира та головного бухгалтера, що засвідчена печаткою військової частини, валюту Російської Федерації, одержану у вигляді заробітної плати на території України, на суму, зазначену у абзаці шостому цього пункту.

Іноземна валюта готівкою в сумі, що перевищує норми, встановлені інструкцією НБУ, підлягає переказуванню через уповноважений банк України до іноземного банку або вивозиться громадянами (фізичними особами) — резидентами та нерезидентами — на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку за формою 03, копія якої надсилається відповідним структурним підрозділом Національного банку Державній митній службі.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.