Электронный
методический кабинет

Випуск у вільний обіг товарів з попереднім розміщенням їх на відповідальне зберігання підприємства

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Механізм митного оформлення товарів за умови попереднього вивантаження їх на відповідальне зберігання підприємства відрегульовано в Україні наказом Державної митної служби від 05.01.99 р. № 4 "Про затвердження Порядку зберігання підприємствами товарів та інших предметів, увезених на митну територію України, під митним контролем", який передбачає таке розміщення, як один із заходів для проведення сертифікації імпортних товарів.

Розміщення на склад підприємства проводиться на підставі заяви підприємства-імпортера з додатковим оформленням Акта про прийняття-передачу товарів на зберігання під митним контролем. Така процедура супроводжується подальшим оформленням Декларації-зобов'язання, яку має бути подано на 15-й календарний день перебування товарів під митним контролем (або разом з актом, якщо складські приміщення, в які розміщується вантаж, не є власністю імпортера).

За аналогією з розміщенням товарів на митні ліцензійні склади основним документом, що визначає порядок митного оформлення імпортних товарів, які підлягають сертифікації, є Постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.97 р. № 1211 "Про затвердження порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні".

У разі розміщення товарів на відповідальне зберігання підприємства, підставою для видачі зразків для проведення сертифікаційних робіт є представлення імпортером (або уповноваженою ним особою) заяви на - отримання зразків, договору на проведення сертифікаційних робіт, укладеного з органом сертифікації, або довідки органу сертифікації про наявність такого договору (із зазначенням № договору, дати його підписання, терміну виконання робіт і необхідної кількості зразків). Заява на видачу зразків повинна містити зобов'язання підприємства про повернення в установлений строк відібраних зразків. У разі, якщо сертифікацію проведено руйнівним методом, до митного органу має бути представлено акт про знищення зразків, укладений відповідним органом сертифікації. У таких випадках, при митному оформленні імпорту у вільне використання, митні платежі сплачуються у повному обсязі (з урахуванням знищених зразків).

Як уже зазначалося, час перебування товарів на відповідальному зберіганні без нарахування митних зборів за перебування товарів під митним контролем, обмежено 15 календарними днями. Разом з тим, відповідно до п.

7.3.6 "Порядку справляння митних зборів, які нараховуються за вантажною митною декларацією" ( наказ Державної митної служби України від 23.06.98 р. № 363) передбачено звільнення від сплати митних зборів за перебування товарів під митним контролем за період, витрачений імпортером на отримання дозволів державних органів на ввезення продукції та пред'явлення їх митній установі. Зазначене звільнення від митного збору можливе у випадках, якщо такі дозволи могли бути отримані до моменту перетинання продукцією митного кордону та їх надання зумовлювалося проведенням відповідної експертизи продукції. У таких випадках, митний збір стягується, починаючи з 4-го календарного дня з дати отримання дозвільного документа.

Таким чином, для звільнення від сплати митного збору за перебування ввезених товарів під митним контролем, імпортер має представити до митного органу документ, який буде свідчити про прийняття зразків на сертифікацію та сертифікат відповідності, надання якого буде свідчити про завершення процедури з сертифікації імпортних товарів.

Слід не забувати, що під час розміщення товарів на відповідальне зберігання, якщо товари, які переміщуються через митний кордон України, підлягають фітосанітарному, ветеринарному, екологічному, радіологічному та іншим видам контролю, дозволи уповноважених державних органів про проведення такого контролю мають надаватися на момент відвантаження цих товарів із транспортного засобу, яким доставлено ці товари, а результати зазначених видів контролю в установлених випадках відображаються у вигляді відміток (штампів, печаток тощо) відповідних державних служб.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.