Электронный
методический кабинет

Вимоги до транспортних засобів та перевізників, які здійснюють перевезення товарів під митним контролем

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
У Положенні про порядок контролю за доставленням вантажів у митниці призначення зазначається, що, як правило, товари перевозяться між митницями під митним забезпеченням в упаковці, транспортних засобах або контейнерах таким чином, щоб товари не могли бути використані з будь-якою метою без дозволу митниці до завершення процедури митного оформлення.

Допускається перевезення товарів під забезпеченням митних органів інших країн, вантажовідправників або транспортних організацій, що прийняли такі вантажі для перевезення. Такі забезпечення, зокрема пломби, визнаються митними органами України за умови їх відповідності вимогам, що висуваються до митного забезпечення, яке використовується митними органами України.

Негабаритні вантажі та товари, що переміщуються пристосованими (спеціально не обладнаними) транспортними засобами, можуть перевозитися без накладення митного забезпечення у вигляді пломбування транспортних засобів, у яких переміщуються такі товари. У таких випадках митні органи у товаросупровідних документах роблять детальний опис таких товарів та наносять на самі товари або на їх упаковку маркування чи інші ідентифікаційні знаки з метою виключення можливості підміни цих товарів іншими або аналогічними.

Відповідальність за збереження та недоторканність вантажу перед митницею несуть:

— при перевезеннях автомобільним транспортом — перевізник;

— при перевезеннях залізничним транспортом — уповноважені особи залізниці (начальник залізничної станції, старший товарний касир);

— при переміщенні морським, річковим та повітряним транспортом — капітан судна;

— у разі розміщення товарів на складах (у терміналах) — керівник цього складу (термінала).

При перевезенні вантажів автомобільним транспортом перевізники — резиденти України допускаються до перевезення вантажів за умови наявності у них ліцензії Міністерства транспорту України на право міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом та свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення вантажів під митними забезпеченнями. До міжнародних перевезень вантажів під митними печатками і пломбами можуть допускатися тільки ті транспортні засоби, вантажні відділення яких сконструйовані та обшиті таким чином, щоб:

— не було можливості вилучити або вкласти вантажі з опечатаної частини транспортного засобу без залишення помітних слідів злому або пошкодження митних печаток і пломб;

— митні печатки і пломби могли накладатися простим і надійним способом;

— в них не було ніяких потаємних місць для приховування вантажів;

— всі місця, в які можуть поміщатися вантажі, були легко доступні для митного огляду.

На кожний, допущений до перевезень транспортний засіб, видається Свідоцтво про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезень вантажів під митними печатками і пломбами.

Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.