Электронный
методический кабинет

Відповідність митного тарифу України концепції трансформації митного тарифу України на 1996-2005 pp. згідно з системою ГАТТ/СОТ

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Україна з 1994 р. веде переговори щодо приєднання до Генеральної угоди з тарифів та торгівлі (ГАТТ) і вступу до Світової організації торгівлі (СОТ). У зв'язку з цим національне законодавство поступово приводиться у відповідність до вимог ГАТТ і Угод Уругвайського раунду (1994 p.), основним лейтмотивом яких е лібералізація міжнародної торгівлі і зняття будь-яких обмежень у цій сфері. Митно-тарифна політика є, мабуть, одним із головних напрямів такого реформування. Тому вже 6 квітня 1996 р. Указом Президента України № 255/96 затверджується "Концепція трансформації митного тарифу України на 1996—2005 роки відповідно до системи ГАТТ/СОТ".

Ця Концепція визначає основні принципи та напрямки поступового зниження ставок ввізного мита для їх реалізації українською стороною в переговорному процесі з метою забезпечення доступу до товарних ринків у рамках вступу України в СОТ.

Мета Концепції:

— інтеграція економіки України у світову ринкову систему;

— забезпечення доступу товарів, які експортуються з України, на зовнішні ринки (тобто створення приблизно однакових умов митного оподаткування імпортних товарів в Україні і в країнах — членах СОТ);

— забезпечення стабільного і прогнозованого розвитку економіки України, залучення іноземних інвестицій;

— приведення товарної номенклатури і рівня ставок ввізного мита до норм і вимог угод СОТ і Гармонізованої системи опису і кодування товарів (ГС 1996);

— встановлення режиму найбільшого сприяння у сфері зовнішньої торгівлі з країнами — членами СОТ.

Порівнюючи рівень ставок у Митному тарифі України (станом на 01.12.2001 р.) із граничним рівнем, встановленим у Концепції трансформації митного тарифу України згідно з вимогами ГАТТ/COT на 1996—2005 pp., можна виявити таке:

— дорівнюють граничному рівню близько 13 %;

— перевищують граничний рівень близько 34 %;

— нижче граничного рівня близько 53 %.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.