Электронный
методический кабинет

Ветеринарний контроль

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Державний ветеринарний контроль — це сукупність організаційних та правових заходів, спрямованих на додержання юридичними і фізичними особами законодавства про ветеринарну медицину.

Згідно зі статтею 18 Закону України від 25.06.92 р. № 2498-ХІІ "Про ветеринарну медицину" (зі змінами і доповненнями) організація та здійснення державного ветеринарного контролю покладається на головних державних інспекторів ветеринарної медицини, їх заступників і державних інспекторів ветеринарної медицини.

Відповідно до статті 22 цього Закону пропуск через митний кордон України тварин, продуктів тваринного походження, готових харчових продуктів, сировини тваринного походження, кормів тваринного та рослинного походження, кормових добавок, штамів мікроорганізмів, засобів захисту тварин, засобів ветеринарної медицини, а також предметів і матеріалів, які можуть бути носіями збудників інфекційних захворювань тварин, та інших вантажів, підконтрольних службі державної ветеринарної медицини, дозволяється тільки після проходження обов'язкового ветеринарного контролю.

Митне оформлення вантажів може бути завершено лише після проходження зазначеного контролю, який проводять спеціалісти регіональних служб державного ветеринарного контролю та митниць і митних постів. При цьому робочі місця державних інспекторів ветеринарного контролю повинні знаходитися в єдиній митній зоні.

Ввезення, вивезення чи транзит через територію України тварин, продуктів і сировини тваринного походження та інших вантажів, в'їзд транспортних засобів, що підлягають обов'язковому державному ветеринарному контролю, допускаються за наявності документів, передбачених міждержавними угодами, та у разі додержання ветеринарних вимог.

Установою державної ветеринарної медицини, що здійснює такий контроль, відповідно до Закону України "Про ветеринарну медицину" є Регіональна служба державного ветеринарного контролю на державному кордоні та транспорті Державного департаменту ветеринарної медицини — урядового органу у складі Міністерства аграрної політики України.

Структурними підрозділами регіональної служби держветконтролю є прикордонні і транспортні пункти держветконтролю, за якими закріплено зони обслуговування.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.05.96 р-№ 584 "Про заходи запобігання виникненню небезпечних захворювань тварин", ввезення тварин, продуктів і сировини тваринного походження може здійснюватися лише за умови:

— врахування епізоотичного стану країни-експортера;

- наявності ветеринарного сертифіката країни-експортера;

- обов'язкового проведення державного ветеринарного контролю на кордоні.

у разі ввезення на територію України або вивезення за її межі юридичними чи фізичними особами предметів тваринного походження митному органові надається ветеринарний сертифікат. Митне оформлення може бути здійснене лише після закінчення ветеринарного контролю.

Підконтрольними вантажами є всі види тварин, продукти харчування тваринного походження, харчові вироби з них, сировина тваринного походження, готові харчові продукти тваринного походження, корм тваринного і рослинного походження, інші продукти, предмети і матеріали, що можуть бути носіями збудників інфекційних захворювань, а саме:

— готові харчові продукти тваринного походження — консерви м'ясні, м'ясо-рослинні і рибні, сири, масло вершкове, маргарин, жири, сухе молоко, продукти дитячого харчування, ковбасні вироби, м'ясні концентрати і т. ін.;

— корми рослинного походження — зерно фуражне, комбікорм, кормові суміші, макуха, шрот, коренеплоди, бульбоплоди, сіно, солома і т. ін.;

— корми тваринного походження — мука м'ясна, рибна, кров'яна і кісткова, сухі, комбіновані і живі корми для риб і т. ін.;

— кормові добавки — білки, амінокислоти, вітаміни, мікро- та макроелементи, ферментні препарати, кормові дріжджі, жири і т. ін.;

— продукти тваринного походження — м'ясо і м'ясопродукти, молоко і молокопродукти, яйця, яєчний порошок, меланж, рибопродукти, мед та інші продукти бджільництва і т. ін.;

— сировина тваринного походження — шкіра, вовна, волосся, щетина, хутро, пух, пір'я, залози внутрішньої секреції, кишки, роги, копита, кістки, кокони шовкопряда, яєчна маса для переробки, тваринні жири, легені, печінка, інші субпродукти, жовч, кров і т. ін.;

— тварини — сільськогосподарські, свійські, зоопаркові, лабораторні, дикі, циркові тварини, хутрові звірі, свійська та дика птиця,

бджоли, риба, жаби, молюски, раки, шовкопряди, інші представники фауни і біологічні об'єкти — ембріони, інкубаторні яйця, сперма і т. ін.;

— штами мікроорганізмів — генетичні однорідні популяції мікроорганізмів у межах виду з визначеними стабільними специфічними морфологічними ознаками і біологічними особливостями;

— засоби захисту тварин — імунобіологічні, біологічні, рослинні, хімічні, хіміко-фармацевтичні та інші ветеринарні препарати;

— засоби ветеринарної медицини — призначені для ветеринарної діяльності матеріали, устаткування, прилади, інструменти, спеціальні автомобілі і т. ін.

У разі загострення епізоотичного стану в будь-якій державі відповідними державними інспекціями оголошується заборона на ввезення певних товарів тваринного чи рослинного походження що є одним із засобів нетарифного регулювання імпорту.

Наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 27.12.99 р. № 49 затверджений Порядок пропуску вантажів, підконтрольних службі державної ветеринарної медицини, через державний кордон України.

Згідно з цим порядком ввезення, вивезення чи транзит через територію України тварин, продуктів і сировини тваринного походження та інших вантажів, в'їзд транспортних засобів, що підлягають обов'язковому ветеринарному контролю, дозволяються за наявності документів, передбачених міждержавними угодами (ветеринарних свідоцтв, сертифікатів), та в разі додержання ветеринарних вимог з урахуванням епізоотичного стану країн-експортерів.

Пропуск через митний кордон України вантажів, підконтрольних службі державної ветеринарної медицини, дозволяється тільки з країн, благополучних в епізоотичному відношенні, за наявності оригіналу ветеринарного сертифіката країни походження з обов'язковим зазначенням конкретного одержувача та при виконанні ветеринарних вимог щодо імпорту в Україну вантажів, підконтрольних службі державної ветеринарної медицини, після проходження обов'язкового ветеринарного контролю.

В особливих випадках Державним департаментом ветеринарної медицини може бути визначено інший порядок увезення.

З країн, із якими центральними державними ветеринарними службами погоджено форми ветеринарних сертифікатів на окремі види вантажів, підконтрольних службі державної ветеринарної медицини, увезення їх дозволяється тільки за наявності зазначених ветеринарних сертифікатів.

Ввезення підконтрольних вантажів із країн, з якими немає погоджених форм ветеринарних сертифікатів, здійснюється відповідно до ветеринарних вимог щодо імпорту в Україну вантажів, підконтрольних службі державної ветеринарної медицини.

Забороняється увезення всіх видів вантажів, підконтрольних службі державної ветеринарної медицини, через треті країни у порядку реекспортування, в тому числі і через країни СНД.

Оформлення вантажів, підконтрольних службі державної ветеринарної медицини, в пункті пропуску на державному кордоні при ввезенні можливе лише за умови наявності оригіналу ветеринарного сертифіката, санітарного сертифіката країни-виробника, при виконанні ветеринарних вимог щодо імпорту в Україну вантажів, підконтрольних службі державної ветеринарної медицини.

При цьому спеціаліст пункту державного ветеринарного контролю на державному кордоні та транспорті ставить штамп "Вивантаження та митне оформлення під прикордонним держветконтролем", номерну гербову печатку, підпис та дату (на ветеринарному сертифікаті, санітарному сертифікаті, митних деклараціях, товарно-транспортних накладних).

Після цього транспортний засіб із вантажем може рухатись територією України до митниці призначення.

У митниці призначення оформлення вантажів проводиться лише за наявності свідоцтва за формою Ф-2, яке видається спеціалістами структурних підрозділів регіональних служб державного ветеринарного контролю на державному кордоні та транспорті після проведення ветеринарно-санітарної експертизи у державній лабораторії ветеринарної медицини за місцем одержання вантажу.

При ввезенні тварин ветеринарне свідоцтво за формою Ф-1 видається органами державної ветеринарної медицини за місцем акредитації отримувача у митниці призначення.

Відбір проб для проведення аналізу в державних лабораторіях ветеринарної медицини проводиться спеціалістами регіональних служб державного ветеринарного контролю на державному кордоні та транспорті за участю представників державної ветеринарної медицини, митниці і власника товару, про що складається відповідний акт.

Пункт державного ветеринарного контролю має право в установленому порядку припиняти або тимчасово забороняти перевезення (переміщення) вантажів, підконтрольних службі державної ветеринарної медицини, в разі небезпечної епізоотичної ситуації у країні-експортері, встановлення порушень ветеринарних вимог, неправильного оформлення ветеринарних документів розбіжностей у них чи в разі відсутності таких документів про це складається відповідний акт у трьох примірниках, які подаються, відповідно, старшим змін прикордонного наряду та мит них органів.

При здійсненні ветеринарного контролю в разі виявлення невідповідності назви вантажу, вказаного в іноземному ветеринарному сертифікаті та санітарному сертифікаті, до фактичної, а також невідповідності характеристик якості продукції до вказаних, митному органу видається відповідний акт, на підставі якого вантаж підлягає поверненню відправнику.

Для митного оформлення вантажів, підконтрольних службі державної ветеринарної медицини, які вивозяться за межі держави, митному органу, структурними підрозділами регіональних служб державного ветеринарного контролю на державному кордоні та транспорті видаються ветеринарні сертифікати встановленого в Україні зразка, завірені номерною печаткою, особистим підписом спеціаліста пункту державного ветеринарного контролю та штампом "Експорт дозволено".

У разі вивезення підконтрольних вантажів до країн СНД митне оформлення здійснюється на підставі ветеринарного свідоцтва встановленого зразка та обов'язкової відмітки лікаря ветеринарної медицини пункту державного ветеринарного контролю на державному кордоні та транспорті у вигляді штампа "Експорт дозволено", номерної печатки та особистого підпису.

Транзит через територію України здійснюється з урахуванням епізоотичного стану країн-експортерів за наявності ветеринарних сертифікатів державної ветеринарної служби країни-експортера.

У разі транзиту вантажів, підконтрольних службі державної ветеринарної медицини, лікар ветеринарної медицини пункту держветконтролю після проведення держветконтролю в пунктах пропуску через державний кордон України на ветеринарних сертифікатах ставить штамп "Транзит дозволено".

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.