Электронный
методический кабинет

Тарифні пільги та преференції

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Відповідно до законодавства України надаються пільги щодо сплати ввізного мита, які наводяться у додатку 3. Крім перелічених у таблиці, існують пільги щодо сплати ввізного мита при ввезенні товарів до вільних економічних зон та територій пріоритетного розвитку.

Необхідно відмітити, що на цей час продовжується практика надання тарифних пільг цілим галузям народного господарства. Цей суб'єктивний фактор також впливає на ефективність заходів митно-тарифного регулювання і у деяких випадках може зводити до 0 % ефективність введення того чи іншого заходу.

Також звільняються від справляння ввізного мита товари, які ввозяться та походять із країн, що уклали з Україною договори про вільну торгівлю, перелік яких наведено у додатку 1.

За винятком деяких країн (в основному країн Балтії), звільнення від мита відбувається, коли виконуються вказані нижче правила:

1) підтвердження походження товарів шляхом представлення сертифіката форми СТ-1(або EUR-1, EUR-2 — країни Балтії);

2) дотримання правила "безпосередньої закупівлі";

3) дотримання правила "прямого відвантаження".

Визначення країни походження товарів здійснюється відповідно до Правил визначення країни походження, затверджених Рішенням Ради глав уряду Співдружності Незалежних Держав 24.09.93 р. З країнами Балтії — правила визначення країни походження товарів вказані безпосередньо у двосторонніх угодах про вільну торгівлю.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.