Электронный
методический кабинет

Реєстрація-облік зовнішньоекономічних договорів (контрактів)

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Облік зовнішньоекономічних контрактів запроваджено в Україні Указом Президента України від 07.11.94 р. № 659/94 "Про облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні". Метою цього заходу є захист економічних інтересів України, скорочення дефіциту бюджету України, здійснення контролю за дотриманням порядку розрахунків у іноземній валюті, забезпечення обліку окремих видів зовнішньоекономічних контрактів.

Реєстрації та обліку підлягають зовнішньоекономічні контракти суб'єктів ЗЕД України, предметом яких є товари, що реекспортуються; товари, що походять з України, імпорт яких в інших державах квотується і ліцензується; товари походженням з України, стосовно яких міжнародними договорами передбачено добровільне обмеження експорту з метою обмеження демпінгу; товари, що походять з України, щодо яких здійснюються антидемпінгові процедури; ряд інших товарів.

Згідно з "Положенням про порядок реєстрації окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів)", яке було затверджене вищезазначеним Указом Президента України від 07.11.94 р. № 659/94, перелік цих товарів затверджується Міністерством зовнішніх економічних зв'язків України, реорганізованим тепер у Міністерство економіки України.

Реєстрацію зовнішньоекономічних договорів (контрактів) здійснює Міністерство економіки України та уповноважені ним органи. Облік зовнішньоекономічних договорів (контрактів) здійснює Міністерство економіки України.

Документом, що підтверджує реєстрацію зовнішньоекономічного договору (контракту) є картка реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту). Така картка видається суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності України у двох примірниках. Перший примірник такої картки суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності залишає у митних органах після митного оформлення відповідних товарів, другий примірник залишається у суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України.

Форму та порядок заповнення картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту) визначає Міністерство економіки України. Картка реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту) дійсна для митного оформлення товарів які є предметом відповідного договору протягом 12 місяців і втрачає чинність після здійснення митного оформлення товарів, що експортуються у повному обсязі, передбаченому договором

(контрактом).

Картка реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту) втрачає чинність у разі виникнення таких обставин:

— до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України, який звернувся за реєстрацією зовнішньоекономічного договору (контракту), застосовано санкції згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";

- існує заборона з боку іноземних держав щодо ввезення на їхню митну територію відповідних товарів, що походять з України;

— вичерпано імпортні квоти (контингенти), установлені іноземними державами, митними союзами на ввезення відповідних товарів, що походять з України;

— до іноземного контрагента, суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України, застосовано режим індивідуального ліцензування згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";

— є офіційна інформація щодо порушення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності законодавства України;

— після митного оформлення товарів, що експортуються у повному обсязі, передбаченому контрактом, або після закінчення терміну її дії.

Внесення змін та доповнень до картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту) не допускається. Переоформлення картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту) здійснюється в порядку, передбаченому "Положенням про порядок реєстрації окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів)", затвердженим Указом Президента України від 07.11.94 р. № 659/94.

Основні вимоги щодо порядку та правил реєстрації зовнішньоекономічних контрактів у даний час встановлено наказом Міністерством економіки України від 29.06.2000 р. № 136 "Про порядок реєстрації та обліку зовнішньоекономічних договорів (контрактів)". У цьому наказі також наведено перелік товарів, вивезення яких здійснюється за наявності картки обліку (реєстрації) зовнішньоекономічного контракту.

Згідно з положенням наказу Міністерства економіки України від 29.06.2000 р. № 136 відповідні структурні підрозділи Луганської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької держобладміністрацій здійснюють облік (реєстрацію) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) суб'єктів підприємницької діяльності, що зареєстровані у цих регіонах, якщо їх облікова вартість не перевищує 3 млн. дол. США. Відповідні структурні підрозділи Київської та Севастопольської міських держадміністрацій здійснюють облік (реєстрацію) зовнішньоекономічних договорів (контрактів), укладених суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності цих міст, якщо облікова вартість цих договорів (контрактів) не перевищує 1 млн. 500 тис. дол. США, Міністерство економіки Автономної республіки Крим — якщо облікова вартість цих договорів (контрактів) не перевищує 300 тис. дол. США.

Реєстрація-облік зовнішньоекономічних договорів (контрактів) на експорт відходів та брухту чорних металів здійснюється виключно Міністерством економіки України за погодженням з Державним комітетом промполітики України незалежно від облікової вартості контрактів.

Практика митного оформлення має випадки, коли товар, контракт на експорт якого підлягає реєстрації-обліку, підпадає під режим ліцензування. У таких випадках ліцензії на експорт товарів, отримані суб'єктами підприємницької діяльності, прирівнюються до карток реєстрації-обліку зовнішньоекономічних договорів (контрактів) при здійсненні митного оформлення та інших передбачених чинним законодавством процедур щодо вивезення товарів з митної території України.

Митне оформлення експорту товарів за контрактами, що підлягають обліку (реєстрації), здійснюється лише за наявності картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту), на підставі якої проводиться контроль експорту товарів.

Картка реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту) дійсна для митного оформлення вантажу за місцем акредитації (розташування) експортера. Порядок використання картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту) в разі митного оформлення вантажів за цією карткою у митниці не за місцем акредитації (розташування) суб'єкта підприємництва — сторони контракту, роз'яснений листом ДМКУ від 31.01.95 р. № 11/3-495. У цьому випадку суб'єкт подає до митниці за місцем своєї акредитації (розташування) два примірника листа-узгодження на здійснення митного оформлення в конкретно зазначеній митниці поза місцем своєї акредитації (розташування). Підставою для митного оформлення вантажу У

цій (зазначеній суб'єктом) митниці є примірник листа-узгодження, погодженого митницею, в зоні діяльності якої розташований суб'єкт підприємництва (експортер) та копія картки реєстрації-обліку із записом цієї митниці про звірення з оригіналом, завіреним відбитком особистої номерної печатки (ОНП) інспектора. Перший примірник картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту) залишається в митниці за місцем акредитації (розташування) суб'єкта підприємництва. На зворотній стороні картки ведеться списання квоти відповідно до зазначених кодів УКТЗЕД.

При митному оформленні товарів, які експортуються згідно з картками реєстрації-обліку іноді виникають проблеми, коли коди окремих товарів, які наведені у додатках до наказу Міністерства економіки від 29.06.2000 р. № 136, відсутні в УКТЗЕД (1992 р. — друге видання), через невідповідність їх кодам за комбінованою номенклатурою ЄС та класифікацією за гармонізованою системою США. В Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), яка в даний час затверджена Держстандартом України, вищезгадана невідповідність усунута. Після запровадження в установленому порядку зазначеної класифікації відповідні зміни будуть внесені в нормативні акти, що регламентують процес реєстрації та обліку окремих видів зовнішньоекономічних договорів.

Взаємодія між Міністерством економіки України та ДМСУ через обмін інформацією стосовно умов та особливостей зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів ЗЕД з товарів, які підлягають реєстрації, сприяє оперативному вирішенню проблем, що виникають під час митного оформлення цих товарів. Своєчасне повідомлення Міністерством економіки митних органів про зміни в нормативних актах, що стосуються реєстрації та обліку зовнішньоекономічних контрактів, попереджує виникнення затримок при митному оформленні.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.