Электронный
методический кабинет

Принципи організації митного контролю та митного оформлення енергоносіїв

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Розвиток паливно-енергетичного комплексу та енергетична безпека держави тісно пов'язані з зовнішніми ринками енергоносіїв, Це характерно для будь-якої держави, яка має розвинуту економіку й обмежену або відносно обмежену базу енергетичних ресурсів. У цьому не є виключенням і Україна. Економіка колишнього СРСР була побудована таким чином, що провідні промислові підприємства, розташовані на території України, в основній своїй масі є споживачами енергоносіїв, що виробляються в СНД. Територією України проходять потужні трубопроводи, призначені для транспортування газу, нафти та нафтопродуктів із території Росії, у тому числі до країн Європи. Тому для України на сьогодні одним із основних ринків енергоносіїв є ринок Російської Федерації. Після розподілу енергосистем обох держав на перше місце постало питання забезпечення України скрапленим газом та нафтопродуктами. Економічні інтереси України, як самостійної держави, потребують заходів, спрямованих на здійснення безперебійного постачання енергоносіїв із метою забезпечення роботи промислових і переробних підприємств, створе-ня державних стратегічних резервів, забезпечення потреб сільгоспворобників та комунального господарства. На сьогодні найважливішим та першочерговим є питання забезпечення народного господарства України паливно-мастильними матеріалами.

Оскільки у зовнішньоекономічних відносинах енергоносії предметом купівлі-продажу, або обміну, тобто товаром, вони, так само як і будь-які інші товари, що переміщуються через митний кордон України, підлягають митному контролю та митному оформленню. Перед митними органами Президентом України та Кабінетом Міністрів України поставлено завдання здійснення якомога оперативнішого та чіткого митного контролю та оформлення енергоносіїв, які надходять на адресу сільськогосподарських товаровиробників.

Для задоволення потреб України нафтопродуктами та їх транспортування 26 липня 1995 р. було укладено Угоду між урядом України та урядом Російської Федерації про взаємодію під час експлуатації магістральних нафтопродуктопроводів. Дорученням Кабінету Міністрів України від 02.08.95 р. № 14837/96 вона була доведена до Державного митного комітету України.

Згідно з цією Угодою була досягнута домовленість про експлуатацію на території України магістральних нафтопродуктопроводів Самара — Західний напрямок та Грозний — Армавір — Трудова, що проходять її територією.

Для транспортування нафтопродуктів від виробників — нафтопереробних підприємств Російської Федерації та Республіки Білорусь через систему магістральних трубопроводів до вітчизняних споживачів в Україні створено спеціалізовані підприємства — управління. Такі управління мають власні трубопроводи, резервуарні парки, призначені для зберігання нафтопродуктів, і наливні станції (термінали). Останні дають змогу приймати нафтопродукти з трубопроводів, зберігати їх у резервуарах і проводити налив у залізничні та автомобільні цистерни.

Для забезпечення ефективного митного контролю за енергоносіями під час їх переміщення через митний кордон України Указом Президента України від 23.03.98 р. № 216/98 "Про внесення змін та доповнень до Указу Президента України від 29 листопада 1996 року № 1145" було створено Центральну енергетичну митницю. Одним із основних завдань, покладених на неї, є організація та здійснення митного контролю та митного оформлення енергоносіїв: електроенергії, сирої нафти, нафтопродуктів, природного газу, продуктів їх переробки, що переміщуються через митний кордон України залізничним, автомобільним, трубо провідним, морським транспортом, магістральними та міждержавними лініями електропередач, а також товарів та інших предметів за контрактами, пов'язаними з переміщенням енергоносіїв. Фахівцями Центральної енергетичної митниці розроблено та впроваджено цілий ряд нормативних документів, технологічних схем та інструкцій стосовно налагодження належного митного контролю за енергоносіями. Важливим етапом у впровадженні такого контролю стало затвердження Державною митною службою України Порядку митного контролю та митного оформлення електроенергії, що переміщується через митний кордон лініями електропередач, Порядків митного контролю та митного оформлення газу, нафти та нафтопродуктів, що переміщуються трубопровідним транспортом (накази Держмитслужби України від 17.08.98 р. № 510, 511, 512, 513).

На сьогоднішній день налагоджено централізований контроль з боку митних органів за переміщенням та митним оформленням нафти, що переміщується системою державного акціонерного товариства "Придніпровські магістральні нафтопроводи" в режимах "транзит" та "імпорт". Ведеться аналогічна робота щодо налагодження митного контролю за нафтою, яка переміщується системою нафтопроводів ДАТ "Дружба".

Продовжують залишатись важливими питання, пов'язані з морською ділянкою митного кордону України, зважаючи на ввезення великих обсягів паливно-мастильних матеріалів морським транспортом. їх обсяги ще зростуть із закінченням будівництва нафтової магістралі Одеса — Броди, яка справедливо вважається одним із найбільших та найважливіших у стратегічному плані проектів нашої держави, і митні органи мають забезпечити надійний контроль за обсягами нафти, яка фактично переміщуватиметься цим нафтопроводом.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.