Электронный
методический кабинет

Правова основа митно-тарифного регулювання в Україні. Етапи розвитку митно-тарифного регулювання в Україні

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Нині правову основу митно-тарифного регулювання згідно з чинним законодавством становлять такі закони та акти законодавства:

— Митний кодекс України;

— Закон України від 05.02.92 р. № 2097-ХІІ "Про Єдиний митний тариф";

— Закон України від 05.04.2001 р. № 2371-ІІІ "Про Митний тариф України";

— Декрет Кабінету Міністрів України від 11.01.93 р. № 4-93 "Про Єдиний митний тариф України";

- Закон України від 03.04.97 р. № 170/97-ВР "Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань обкладання ввізним митом товарів та інших предметів, що ввозяться на митну територію України";

- Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.98 р. № 1598 "Про затвердження Порядку визначення митної вартості товарів та інших предметів у разі переміщення їх через митний кордон України" (зі змінами і доповненнями);

— наказ Держмитслужби України від 02.12.99 р. № 782 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.12.99 р. за N° 911/4204) щодо затвердження порядків роботи відділів тарифів та митної вартості регіональних митниць (митниць).

Закон України визначив основні поняття інструментів митно-тарифного регулювання і ввів у законодавство України такі поняття:

— ввізне, вивізне, сезонне, спеціальне, антидемпінгове, компенсаційне мито;

— митна вартість товарів, країна походження товарів; а також:

— визначив види мита за способом справляння — адвалерне, комбіноване, специфічне;

— регламентував процедуру нарахування і сплати мита і надання тарифних преференцій.

Відповідно до Закону України від 05.04.2001 р. № 2371-ІП "Про Митний тариф України" Митний тариф України — це систематизований згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності перелік ставок ввізного мита, яке справляється з товарів, що ввозяться на митну територію України.

В основу товарної класифікаційної схеми Митного тарифу України (товарна номенклатура) покладено Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності, яка базується на Гармонізованій системі опису та кодування товарів.

Відповідно до статті 2 зазначеного Закону України "Про Митний тариф України" встановлення нових та зміна діючих ставок ввізного мита, визначених Митним тарифом України, здійснюється Верховною Радою України шляхом прийняття законів України з урахуванням висновків Кабінету Міністрів України.

Згідно зі статтею 1 Закону України від 14.10.98 p. № 171-XIV Про порядок встановлення ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), інших елементів податкових баз, а також пільг щодо оподаткування" ставки загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів), інші елементи податкових баз, а також пільги щодо оподаткування встановлюються або змінюються виключно законами України з питань оподаткування.

Відповідно до статті 5 Закону України "Про Єдиний митний тариф України" з метою розроблення пропозицій з питань митно-тарифного регулювання та врахування при цьому інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності і держави в цілому при Кабінеті Міністрів України діє Митно-тарифна рада.

Митно-тарифна рада — це міжвідомчий колегіальний орган, на який покладено розгляд пропозицій стосовно зміни ставок ввізного мита на товари. Склад Митно-тарифної ради включає представників Кабінету Міністрів України, Міністерства економіки, Державної митної служби, Міністерства фінансів, Державного комітету промислової політики, Міністерства закордонних справ, Міністерства юстиції, Міністерства аграрної політики. Головою Митно-тарифної ради є Міністр економіки та з питань європейської інтеграції України.

Законодавством України на Митно-тарифну раду покладається:

— розроблення та розгляд пропозицій щодо основних напрямів митно-тарифної політики України, включаючи пропозиції про встановлення, скасування або зміну митних ставок, надання тарифних пільг і преференцій, а також про внесення змін до номенклатури Єдиного митного тарифу України (Митного тарифу України);

— підготовка та розгляд проектів нормативних та законодавчих актів України і міжнародних договорів України щодо митно-тарифного регулювання;

— розроблення заходів, спрямованих на захист українського ринку при ввезенні на митну територію України і вивезенні за межі цієї території товарів;

— розроблення правил визначення митної вартості товарів та країни їх походження;

— підготовка висновків та рекомендацій офіційним делегаціям України для проведення ними міжнародних переговорів і консультацій з питань митно-тарифного регулювання.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.