Электронный
методический кабинет

Правила ввезення транспортних засобів громадянами

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Порядок митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються через митний кордон України і належать громадянам та підприємствам, установам, організаціям, закладам, іншим юридичним та фізичним особам — суб'єктам підприємницької діяльності на правах власності або користування (у тому числі з правом розпорядження) регламентується Правилами ввезення транспортних засобів на територію України, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.94 р. № 341 (зі змінами та доповненнями). Відповідно до цих правил транспортні засоби можуть ввозитися на митну територію України з метою:

— постійного користування;

— тимчасового користування;

— вільного використання (реалізації — продажу або обміну);

— транзиту.

Громадяни, які ввозять транспортні засоби на територію України, повинні підтвердити правомірність володіння або користування ними відповідними документами.

У разі ввезення транспортних засобів для постійного користування або реалізації на прикордонній митниці вилучаються номерні знаки інших країн і видаються транзитні номерні знаки України.

Усі транспортні засоби, що ввозяться на територію України, підлягають митному оформленню в порядку, встановленому чинним законодавством.

У разі вивезення транспортних засобів, що переміщуються через митну територію України транзитом, митниці перевіряють відповідність даних транспортних засобів заявленим у деклараціях, а також дотримання заявленого під час ввезення терміну.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.