Электронный
методический кабинет

Правила переміщення валюти громадянами через митний кордон України

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Згідно з Законом України від 05.20.99 p. № 679-XIV "Про Національний банк України" та Декретом Кабінету Міністрів України від 19.02.93 р. № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" правила і порядок переміщення валюти через митний кордон України, як для юридичних так і для Фізичних осіб, встановлюються Національним банком України.

З метою забезпечення заходів валютного регулювання і валютного контролю Національний банк може своїми постановами змінювати обсяги сум валюти дозволених до ввезення/вивезення, як умови її переміщення через митний кордон України

Для ознайомлення з основними засадами у цьому розділі наведено правила переміщення валюти і валютних цінностей громадянами, встановлені діючою нині "Інструкцією про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів і платіжних карток через митний кордон України", затвердженою Постановою правління Національного банку України від 12.07.2000 р. № 283.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.