Электронный
методический кабинет

Посвідчення на реєстрацію транспортного засобу (номерних агрегатів) в органах ДАІ МВС України

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Посвідчення на реєстрацію транспортного засобу (номерних агрегатів) у органах ДАІ МВС України (бланк форми МД-6) — документ суворої звітності, що видається митними органами громадянинові — власнику транспортного засобу (довіреній особі) для реєстрації в установлений законодавством термін зазначеного в ньому транспортного засобу у відповідних реєстраційних органах на ім'я особи, вказаної в ньому, і є підтвердженням здійснення митного оформлення.

Посвідчення на реєстрацію транспортного засобу (номерних вузлів та агрегатів) в органах ДАІ МВС України видаються митними органами на:

— транспортні засоби, номерні вузли та агрегати, що ввозяться (пересилаються) в Україну громадянами (довіреними особами) для постійного користування або з метою відчуження;

— транспортні засоби, ввезені в Україну громадянами для тимчасового користування, у випадках, передбачених законодавством.

На підставі посвідчень, виданих митними органами, підлягають відомчій реєстрації ввезені з-за кордону транспортні засоби, що належать фізичним особам:

— великотоннажні автомобілі та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування і реєструються в органах Міністерства праці та соціальної політики України;

— трамваї і тролейбуси, які реєструються місцевими органами влади і самоврядування в порядку, що встановлюється Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України;

- гоночні і спортивні механічні транспортні засоби, які реєструються органами Державного комітету України з фізичної культури і спорту;

— трактори, самохідні машини, сільськогосподарська техніка, інші механізми, що підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування і реєструються органами Міністерства агропромислового комплексу України.

Видача Посвідчення на реєстрацію транспортного засобу, номерного вузла та агрегата, що ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну, у тому числі тимчасово на термін, визначений законодавством як обов'язковий для реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу, номерного вузла, агрегата у відповідних реєстраційних органах, здійснюється в митниці, у зоні діяльності якої зазначені громадяни постійно чи тимчасово проживають або мають намір проживати.

При митному оформленні транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів (у тому числі знятих з обліку в країні придбання або в іншій країні), заявлених прикордонним митницям громадянами-нерезидентами як такі, що ввозяться ними з метою відчуження, Посвідчення оформляється на нового власника в митниці, в зоні діяльності якої він постійно чи тимчасово проживає, а стягнення передбачених законодавством платежів проводиться при перетині кордону прикордонною митницею без видачі Посвідчення.

Для отримання Посвідчення власник ТЗ (уповноважена ним особа) пред'являє ТЗ та подає такі документи:

— заяву власника ТЗ (уповноваженої ним особи), встановленої форми;

— примірник митної декларації, оформленої при ввезенні ТЗ;

— другий примірник квитанції МД-1, що підтверджує сплату митних та інших обов'язкових платежів при митному оформленні ТЗ;

— реєстраційні та технічні документи;

- завірену посадовою особою митниці оформлення копію Акта про проведення митного огляду ТЗ;

— інші документи (закордонний паспорт, паспорт громадянина, доручення на перегін або перевезення ТЗ тощо).

Після перевірки документів на ТЗ уповноважена посадова особа внутрішньої митниці в оперативному режимі здійснює за номером квитанції МД-1 запит до ІАМУ Держмитслужби, перевіряє наявність у ній електронної копії цієї квитанції та звіряє дані, зазначені у квитанції МД-1, з даними, що містяться в її електронній копії, здійснюється перевірка відповідності фактичних даних ТЗ (у тому числі номерів вузлів та агрегатів) даним, зазначеним у копії Акта про проведення митного огляду ТЗ та в поданих документах.

Посвідчення виписується у двох примірниках. Перший примірник разом із документами, що підтверджують право власності (користування), та реєстраційними і технічними документами, погашеними шляхом проставлення в них запису "Погашено, видано посвідчення №____", завіреного відбитком особистої

номерної печатки інспектора митниці, що здійснив митне оформлення, видається власнику для подання до реєстраційних органів відповідних відомств. Другий примірник Посвідчення, разом із заявою власника ТЗ, митною декларацією (для оголошення громадянами відомостей про товари та інші предмети, що переміщуються ними через митний кордон України), копією Акта про проведення митного огляду ТЗ, уніфікованої митної квитанції форми МД-1 та ксерокопіями документів, на підставі яких було здійснене митне оформлення (видано Посвідчення), для контролю, обліку, звітності та формування статистичних даних зберігається у справах митниції протягом установленого терміну.

Видані посвідчення реєструються в окремому журналі.

Оформлене внутрішньою митницею Посвідчення є підставою для реєстрації транспортного засобу в органах ДАІ МВС України.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.