Электронный
методический кабинет

Порядок здійснення митного контролю та оформлення НСБ громадян, що переміщується через митний кордон України

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Митне оформлення предметів, що переміщуються у складі НСБ у даний час здійснюється митницями України відповідно до Порядку митного оформлення несупроводжуваного багажу, що переміщується через митний кордон України, затвердженого Наказом ДМСУ від 08.10.99 р. № 645.

Загальними вимогами, цього порядку встановлено таке:

1) при наданні залізницею інформації у митницю про надходження НСБ на адресу громадянина, або заяви громадянина на відправлення НСБ за межі України, він повинен завчасно звернутися в митницю для отримання інформації про порядок митного оформлення НСБ;

2) факт відправлення НСБ з-за кордону зазначається в пасажирській митній декларації, яка заповнюється власником у двох примірниках безпосередньо на прикордонній митниці при в'їзді в Україну;

3) один примірник митної декларації, засвідчений особистою номерною печаткою інспектора митниці, залишається у власника НСБ, другий — у справах прикордонної митниці;

4) при отриманні НСБ власник подає митниці пасажирську митну декларацію, у якій заявлено про НСБ, предмети, валюту та Цінності, пропущені при в'їзді в Україну. У разі отримання НСБ особою, яка діє за дорученням власника, ця особа подає митниці пасажирську митну декларацію власника НСБ та, відповідно, нотаріально засвідчене доручення;

5) при нарахуванні ввізного мита та інших податків і зборів за предмети, що надходять у НСБ, враховується вартість товарів та інших предметів, які були ввезені в Україну громадянином

особисто із зазначенням їх у пасажирській митній декларації;

6) митне оформлення відправлення НСБ із території України здійснюється в митниці за місцем перебування його власника. Місце перебування власника, при цьому, визначається за його пропискою;

7) при відправленні НСБ за межі України його власник, або інша особа, яка діє за нотаріально засвідченим дорученням власника багажу, заповнює пасажирську митну декларацію в трьох примірниках, у якій зазначає відомості про предмети, валюту і цінності в НСБ. Після оформлення відправлення НСБ перший примірник пасажирської декларації залишається у власника НСБ або особи, яка діє за його дорученням, другий — у справах митниці, третій — додається до товаросупровідних документів на НСБ.

Для проведення митного оформлення НСБ власник багажу повинен подати до митниці заяву. Така заява, як правило, надається безпосередньо у підрозділ митниці, що здійснює контроль та оформлення відповідних предметів.

Оформлення багажу проводиться за наявності таких документів:

1) посвідчення особи (паспорт);

2) опису предметів, що знаходяться у багажу (накладна, рахунок, інвойс та ін.);

3) транспортних документів на НСБ;

4) документи, що підтверджують повноваження довірених осіб. Інспектор митниці повинен перевірити подані документи та провести усне опитування громадянина на предмет наявності у складі НСБ предметів, заборонених до переміщення через митний кордон України. Після цього інспектор пропонує власникові НСБ заповнити митну декларацію (експорт — 3 примірники, імпорт — 2 примірники).

Після здійснення цих процедур приймається рішення про здійснення митного огляду речей громадянина, які той відправляє чи одержує. Для цього у місці проведення митного контролю та оформлення НСБ встановлюється тимчасова зона митного контролю.

При здійсненні митного огляду спочатку проводиться огляд контейнера, вагона чи багажних ящиків (цілісність, відсутність сторонніх предметів). При надходженні НСБ із-за кордону перевіряється наявність та цілісність митного забезпечення або забезпечення перевізника, а після цього проводиться безпосередні огляд предметів, речей НСБ за необхідності з розпакуванням та перевіркою всіх місць багажу.

За вимогою інспектора громадянин зобов'язаний здійснювати навантажування, розвантажування, перевантажування, самостійно розпаковувати і пред'являти предмети, що підлягають митному контролю.

Огляд та переогляд НСБ здійснюється тільки у присутності представника підприємства, яке переміщує цей вантаж через митний кордон України або зберігає їх під митним контролем, та власника цих предметів чи уповноваженої ним особи, яка діє на підставі належним чином оформленого доручення.

Переогляд речей за відсутності власника НСБ чи його уповноваженого представника здійснюється:

— у тому разі, коли є підстави припускати, що несупроводжуваний багаж містить у собі предмети, які становлять небезпеку для життя та здоров'я людей, тварин і рослин чи можуть завдати матеріальної шкоди громадянам та підприємствам;

— у разі, якщо громадянин чи його уповноважений представник не з'являються протягом місяця з дня надходження речей у несупроводжуваному багажі;

— при пересиланні речей у міжнародних поштових відправленнях;

— у разі залишення на території України речей з порушенням зобов'язання про транзит цих речей через територію України.

Про здійснення огляду та переогляду НСБ у випадках, зазначених у цьому пункті складається Акт митного огляду, а при виявленні порушення митних правил — протокол про порушення митних правил.

Після закінчення митного огляду та за відсутності порушень митних правил інспектор митниці проводить такі заходи.

При митному оформленні НСБ на вивезення речей з України:

— накладає на багажне відділення митне забезпечення;

— засвідчує примірники митних декларацій та переліки речей до них відбитком особистої номерної печатки (ОНП);

— проставляє відтиски особистої номерної печатки та штампу "Під митним контролем" (виїзд) на товаросупровідних документах;

— вказує у товаросупровідних документах номери та кількість накладеного митного забезпечення (пломб), номер документа контролю доставки вантажу (провізної відомості) та додає один примірник пасажирської декларації до товаросупровідних документів;

— оформляє документ контролю доставки вантажу у трьох примірниках, де вказує митницю призначення для пропуску НСБ через митний кордон України та термін доставки НСБ в митницю призначення, а також кількість накладених пломб та їх номери.

При митному оформленні НСБ, ввезеного в Україну:

— приймає від власника НСБ митні платежі та інші податки за квитанцією форми МД-1;

— засвідчує примірники митних декларацій та переліки речей до них відбитком особистої номерної печатки (ОНП);

— проставляє відбитки особистої номерної печатки на товаросупровідних документах;

— у документі контролю доставки, одержаному з митниці відправлення проставляє відбиток ОНП та здійснює запис "Вантаж надійшов".

Видача багажу громадянам проводиться тільки з дозволу інспектора митниці після проведення митного оформлення у повному обсязі.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.