Электронный
методический кабинет

Порядок заповнення уніфікованої митної квитанції МД-1

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Уніфікована митна квитанція МД-1 заповнюється посадовою особою митного органу таким чином.

У графі "в'їзд/виїзд" викреслюється непотрібне слово, а у вільній рамці праворуч зазначається цифрами категорія, до якої належить громадянин:

"1" — службова особа;

"2" — приватна особа;

"З" — турист;

"4" — член екіпажу;

"5" — студент;

"6" — інша особа.

Нижче, у призначених для цього місцях, зазначаються: ідентифікаційний код митниці, найменування митниці, дата заповнення УМК, громадянство власника, його П.І.Б. або назва підприємства, адреса, ідентифікаційний номер.

При прийнятті на зберігання предметів (товарів) (поле А) у робочій частині УМК заповнюються графи "№ з/п", "Найменування предметів, валюти, цінностей", "Підстава для вилучення чи прийняття", "Одиниця виміру", "Кількість", "Загальна сума чи вартість".

У графі "№ з/п" проставляється порядковий номер предметів (товарів), найменування яких посадова особа вносить до УМК.

У графі "Найменування предметів, валюти, цінностей" зазначаються найменування предметів (товарів), їх відмінні ознаки, код за УКТЗЕД, рід упаковки та кількість місць.

У графі "Підстава для вилучення чи прийняття" зазначається стаття Митного кодексу України.

У графі "Одиниця виміру" проставляється одиниця виміру кожного з предметів (товарів), зазначених в УМК.

У графі "Кількість" проставляється кількість відповідно до одиниці виміру.

У графі "Загальна сума чи вартість" проставляється митна вартість зазначених предметів (товарів), яка визначається за усною заявою власника за умови подання ним підтверджувальних документів (товарних чеків, ярликів тощо). За відсутності таких документів митним органом визначається митна вартість цих предметів (товарів) згідно з чинним законодавством.

Загальна сума проставляється в останньому рядку цієї графи цифрами та прописом.

За наявності додаткових аркушів у рядку "Усього (літерами)" УМК зазначається словами сума, одержана шляхом складання рядків "Усього (літерами)" усіх додаткових аркушів до цієї УМК.

У нижній частині квитанції у квадраті перед літерою "А", що означає вид операції, ставиться знак "V", а після слів "Предмети прийнято на зберігання митницею (зазначити причину)" посадова особа митного органу, яка оформляє УМК, зазначає причину прийняття предметів (товарів) на зберігання відповідно до Митного кодексу України та чинного законодавства.

На продовольчі та промислові предмети (товари) оформляються окремі УМК.

При прийнятті на зберігання валюти та цінностей (поле В) у робочій частині УМК заповнюються графи "№ з/п", "Найменування предметів, валюти, цінностей", "Підстава для вилучення чи прийняття", "Одиниця виміру", "Кількість", "Загальна сума чи вартість".

У графі "№ з/п" проставляються порядкові номери валют та цінностей, що приймаються митницею на зберігання.

У графі "Найменування предметів, валюти, цінностей" зазначаються або найменування валют за визначеннями, прийнятими Національним банком України (далі — НБУ), або найменування цінностей, їх відмінні ознаки та вага (в разі потреби — накладене митне забезпечення). При прийнятті цінностей, що мають зовнішні ознаки, спільні для золота і подібних до золота металів або для срібла та подібних до срібла металів, зазначаються найменування виробу з приміткою "з металу жовтого кольору" чи "з металу білого кольору", відповідно, його вага та, за наявності, проба.

У графі "Підстава для вилучення чи прийняття" зазначається стаття Митного кодексу України.

У графі "Одиниця виміру" проставляється одиниця виміру цінностей та валюти.

У графі "Кількість" проставляється кількість валюти чи цінностей.

У графі "Загальна сума чи вартість" зазначається загальна сума валюти чи загальна вартість цінностей (у разі неможливості визначити точну вартість цінностей проставляється орієнтовна). Навпроти найменувань валют зазначаються їх гривневі еквіваленти. При цьому у графі "Найменування предметів, валюти, цінностей" під кожним найменуванням валюти проводиться розрахунок гривневого еквівалента із зазначенням

кількості кожного номіналу валюти та курсу цієї валюти, установленого НБУ на день її прийняття.

Наприклад, якщо приймається 1000 дол. США, та у графі "Найменування предметів, валюти, цінностей" здійснюється такий запис:

"Прийнято на зберігання 1000 дол. США, курс НБУ — 5,30:

50 дол. • 10 • 5,30 = 2650.00 грн.,

10 дол. • 30 • 5,30 = 1590.00 грн.,

20 дол. • 10 • 5,30 = 1060.00 грн.".

Гривневий еквівалент 1000 дол. США, що зазначається у гр. "Загальна сума чи вартість", становитиме 5300.00 грн.

Загальна сума валюти або загальна вартість прийнятих цінностей проставляється в останньому рядку графи "Загальна сума чи вартість" цифрами та словами.

У нижній частині квитанції у квадраті перед літерою "В" ставиться знак "V", а після слів "Валюту, цінності прийнято на зберігання митницею (зазначити причину)" посадова особа митного органу, яка заповнює УМК, зазначає причину прийняття валюти чи цінностей на зберігання відповідно до Митного кодексу України та чинного законодавства.

На звороті другого примірника УМК в тексті після літери "В" посадова особа митного органу зазначає кінцевий строк зберігання валюти або цінностей, прийнятих на зберігання митницею, відповідно до діючих норм.

При вилучені національної валюти та цінних паперів України (поле С) у разі їх ввезення без підстав УМК заповнюється за зразком заповнення УМК при прийнятті на зберігання валюти (поле В).

При нарахуванні сум мита, митних та інших зборів і податків на предмети (товари) (поле D) у робочій частині УМК заповнюються графи "№ з/п", "Найменування предметів, валюти, цінностей", "Одиниця виміру", "Кількість", "Загальна сума чи вартість", "Ставка мита, ПДВ, акцизного, митних чи інших зборів", "Сума стягнення".

У графі "№ з/п" зазначаються порядкові номери предметів (товарів), за які сплачується мито, митні та інші збори й податки.

У графі "Найменування предметів, валюти, цінностей" наводяться найменування предметів (товарів); їх коди згідно з УКТЗЕД; у разі потреби — відмітні ознаки предметів (товарів), які впливають на визначення сум платежів, що підлягають сплаті,

чинні на день оформлення УМК курси валют, установлені НБУ, то використовуються при нарахуванні платежів; найменування платежів, які справляються при митному оформленні зазначених предметів (товарів).

У графі "Одиниця виміру" зазначаються одиниці виміру предметів (товарів) кожного найменування.

У графі "Кількість" проставляється кількість предметів (товарів) кожного найменування.

У графі "Загальна сума чи вартість" проставляється загальна митна вартість цих предметів (товарів).

В останньому рядку робочої частини квитанції після слів "Усього (літерами)" словами зазначається загальна митна вартість предметів (товарів).

У графі "Ставка мита, ПДВ, акцизного, митних чи інших зборів" проставляються ставки видів податків та зборів, які справляються при митному оформленні цих предметів (товарів).

У графі "Сума стягнення мита, ПДВ, акцизного, митних чи інших зборів" проставляються суми нарахованих та сплачених платежів.

У графі "Сума стягнення складських зборів" проставляються суми нарахованих для сплати зборів за зберігання предметів (товарів) на складах митниці, що справляються при поверненні предметів власникові.

В останньому рядку робочої частини УМК після слів "Усього (літерами)" словами зазначається загальна сума нарахованих платежів.

У нижній частині УМК у квадраті перед літерою "D" ставиться знак "V".

Примітка. Мито, податки та збори нараховуються за окремими квитанціями в валюті України та у іноземній валюті.

Порядок оформлення додаткових аркушів до УМК. У разі недостатньої кількості рядків у робочій частині УМК при заповненні графи "Найменування предметів, валюти, цінностей" заповнюється необхідна кількість додаткових аркушів до УМК.

У спеціально визначеному місці додаткового аркуша до УМК проставляється номер УМК, до якої він заповнюється. У додатковому аркуші до УМК графи "№ з/п", "Найменування предметів, валюти, цінностей", "Підстава для вилучення чи прийняття," "Одиниця виміру", "Кількість", "Загальна сума чи вартість",

"Ставка мита, ПДВ, акцизного, митних чи інших зборів", "Сума стягнення", "Усього (літерами)" заповнюються відповідно до ви мог пункту 1.2 стосовно належних операцій.

При цьому в робочій частині УМК у графі "Найменування предметів, валюти, цінностей" робиться запис "Заповнено додаткові аркуші в кількості _____ штук", а графи "№ з/п", "Підстава

для вилучення чи прийняття", "Одиниця виміру", "Кількість" "Загальна сума чи вартість", "Ставка мита, ПДВ, акцизного, митних чи інших зборів", "Сума стягнення" не заповнюються. У рядку "Усього (літерами)" робочої частини УМК словами зазначаються сума, одержана внаслідок складення даних рядків "Усього (літерами)" всіх додаткових аркушів до цієї УМК.

Зворотний бік УМК. Оформлення уніфікованої митної квитанції МД-1 передбачає також використання зворотного боку квитанції.

При прийнятті на зберігання предметів (товарів), валюти або цінностей на звороті другого примірника заповненої УМК посадовою особою митного органу зазначаються адреса і телефон митного органу, для валюти та цінностей — також кінцевий строк зберігання, а на звороті першого і третього примірників УМК у спеціально визначеному комірником (касиром) місці проставляється дата прийняття на зберігання на склад (до каси) митного органу, прізвище комірника (касира) та його підпис.

За потреби у полі "Службові відмітки" на звороті другого примірника УМК робиться запис про сплату належних платежів за предмети (товари), які зберігалися на складі митного органу, якщо їх сплата була умовою повернення предметів (товарів) власникові та ін.

Повернення предметів (товарів), валюти, цінностей зі складу (каси) митниці здійснюється на підставі другого примірника УМК і додаткових аркушів до неї (за наявності) при зверненні до митного органу, який прийняв на зберігання предмети (товари)і валюту, цінності, власника або його довіреної особи в установлені чинним законодавством терміни та за подання ним паспорт чи паспорта та нотаріально завіреного доручення (якщо звертається довірена особа). Ці примірники УМК та додаткових аркушів до неї залишаються у справах митного органу.

При цьому повернення предметів (товарів), іноземної валюти, цінностей може бути здійснене виключно тим митним органом, що прийняв їх на зберігання.

Повернення національної валюти може бути здійснене будь-яким митним органом на підставі інших примірників УМК і додаткових аркушів до неї (за наявності).

У полі "Підтвердження власника про одержання речей" власник предметів (товарів), валюти чи цінностей або його довірена особа при одержанні їх зі складу (з каси) митного органу робить запис такого змісту: "Зазначені в цій квитанції предмети (валюта, цінності) одержав" та проставляє підпис, ініціали, прізвище і дату. Комірник (касир) митного органу зазначає серію і номер пред'явленого власником паспорта, ким і коли цей паспорт видано чи реквізити доручення, а в разі сплати належних платежів — номер УМК, за якою їх сплачено.

Якщо повернення предметів (товарів), валюти, цінностей здійснюється безпосередньо їх власникові, то комірник (касир) зобов'язаний ретельно перевірити ідентичність підпису власника на першому та другому примірниках УМК.

При поверненні предметів (товарів) уповноважена посадова особа митного органу після зазначення адреси й телефону митного органу в полі "Адреса та телефон митниці" здійснює нарахування сум складських зборів за зберігання предметів (товарів) у порядку та розмірах, визначених чинним законодавством, за винятком валюти та цінностей. При цьому заповнюється графа 9 окремого бланка УМК. Якщо такою посадовою особою є завідувач складу, то зразок підпису затверджується наказом митного органу. Усі примірники УМК підписують уповноважена посадова особа митного органу та власник предметів (товарів), прийнятих на зберігання. Контроль за нарахуванням сум складських зборів здійснює посадова особа відділу бухгалтерського обліку, звітності, контролю та розрахунків за митними платежами з державним бюджетом.

Особливості оформлення МД-1 при застосуванні грошової застави при тимчасовому ввезенні товарів та транзиті транспортних засобів громадянами. При оформленні УМК при внесенні грошової застави у вільному від граф місці на зворотному боці першого примірника УМК та на зворотному боці другого примірника УМК в полі "Службові відмітки" робиться відмітка: "Грошова застава повертається за умови виконання громадянином зобов'язань перед митним органом в термін до ______.

Після закінчення цього терміну грошова застава перераховується до Державного бюджету протягом 3 днів". Зазначена примітка затверджується підписом громадянина-власника.

При поверненні грошової застави громадянинові або його довіреній особі на зворотному боці другого примірника УМК у полі "Підтвердження власника про одержання речей" громадянин або його довірена особа при одержанні суми грошової застави робить запис: "Суму грошової застави одержав" та проставляє підпис, прізвище, ініціали і дату. Касир митного органу зазначає серію та номер пред'явленого громадянином паспорта, ким і коли цей паспорт видано, або аналогічні реквізити доручення

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.