Электронный
методический кабинет

Порядок заповнення граф декларації форми МД-7

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Графа 1 "Громадянство, прізвище, ім'я та по батькові". Зазначаються громадянство, прізвище, ім'я та по батькові особи, що переміщує транспортний засіб (номерний вузол чи агрегат).

Графа 2 "Адреса постійного проживання". Зазначається повна адреса постійного проживання особи, що переміщує транспортний засіб (номерний вузол чи агрегат).

Графа 3 "Номер паспорта, ким і коли видано". Зазначаються серія та номер паспорта чи іншого документа про право перетину кордону, ким і коли видано цей документ особі, що переміщує транспортний засіб (номерний вузол чи агрегат).

Графа 4 "Загальні відомості про транспортний засіб". Зазначаються:

а) марка: марка та модель транспортного засобу, вузла чи агрегата до нього згідно з реєстраційними й технічними документами;

б) номер двигуна;

в) номер кузова;

г) номер шасі: фактичний номер двигуна, кузова, шасі, що міститься на цих агрегатах;

ґ) рік виробництва: визначається за ідентифікаційним номером кузова. При неможливості визначення року виробництва транспортного засобу за ідентифікаційним номером кузова він визначається за записами в технічних та реєстраційних документах, за документами, що підтверджують право власності, тощо;

д) вартість: фактурна вартість транспортного засобу (номерного вузла чи агрегата) на підставі наявних належним чином оформлених договорів купівлі-продажу, дарування, обміну, а також рахунків, рахунків-фактур, фактур, інвойсів тощо;

е) реєстраційний (транзит) номер: реєстраційний номер або транзитний номерний знак для разових поїздок;

є) колір: колір транспортного засобу.

Графа 5 "Мета ввезення/вивезення: для особистого користування, відчуження, транзиту, тимчасово, на постійно, перегін за дорученням власника (непотрібне закреслити)". Шляхом закреслення непотрібної інформації зазначається мета ввезення/ вивезення транспортного засобу (номерного вузла чи агрегата).

Графа "Зобов'язання про зворотне ввезення/вивезення, транзит". Зазначаються прізвище, ім'я, по батькові особи, що переміщує транспортний засіб (номерний вузол чи агрегат) і дає зобов'язання про зворотне ввезення/вивезення, транзит із зазначенням терміну (число, місяць, рік) та країни призначення. Ця інформація завіряється підписом особи, що переміщує транспортний засіб (номерний вузол чи агрегат), із проставленням дати подання такого зобов'язання.

Графа "Службові відмітки митниці". Розділ І "Наявність необхідних для реєстрації документів". Зазначаються документи, що підтверджують право власності на транспортний засіб або користування ним (у тому числі з правом розпорядження), технічні або реєстраційні документи на транспортний засіб (номерний вузол чи агрегат), якщо він був зареєстрований у країні придбання чи іншій країні, доручення на перегін або перевезення з обов'язковим зазначенням реквізитів (дати, номера) цих документів тощо.

Розділ II. Заповнюється при ввезенні (у тому числі тимчасовому), ввезенні з метою транзиту, зворотному вивезенні після тимчасового ввезення транспортного засобу.

Зазначається митниця призначення, у зоні діяльності якої постійно чи тимчасово проживає чи має намір проживати власник транспортного засобу. У разі переміщення транспортного засобу за дорученням зазначається митниця, у зоні діяльності якої проживає особа, якою надано таке доручення.

Зазначаються прізвище, ініціали особи, яка переміщує транспортний засіб (номерний вузол чи агрегат) і яку попереджено про відповідальність за недоставку транспортного засобу (номерного вузла чи агрегату) до митниці призначення у визначений термін.

При тимчасовому вивезенні, а також при тимчасовому ввезенні транспортного засобу в Україну на термін, який визначено законодавством і протягом якого транспортний засіб не ставиться на облік у відповідних реєстраційних органах, розділ II не заповнюється.

Графи "В'їзд" або "Виїзд". Залежно від режиму ввезення або вивезення транспортного засобу (номерного вузла чи агрегату) У відповідній графі проставляється відбиток особистого номерного забезпечення інспектора митниці, який проводив митне оформлення транспортного засобу (номерного вузла чи агрегату) та надавав дозвіл на їх переміщення через митний кордон України.

Графа "Примітки". Заповнюється інспектором митниці при ввезенні транспортного засобу у разі перегону (перевезення) транспортного засобу за дорученням.

Зазначаються прізвище, ім'я та по батькові власника транспортного засобу, який дав таке доручення. У разі переміщення транзитом транспортного засобу (номерного вузла чи агрегату) додатково зазначається адреса його власника.

При видачі номерних знаків для разових поїздок у цій графі інспектор митниці робить запис: "Номерні знаки ______ вилучено, видано №______".

Зазначається інформація про стан і комплектацію транспортного засобу (наявність кондиціонера, шкіряного салону, CD-пpoгравача тощо). У разі ввезення номерних вузлів чи агрегатів, вартість яких явно занижена, інспектором митниці зазначаються його комплектація та стан номерного вузла чи агрегату за зовнішніми ознаками.

Інспектор митниці перевіряє відповідність фактичних даних транспортного засобу (номерного вузла чи агрегату) до заявлених у МД-7 (ці дані завіряються особистим підписом власника (водія) із зазначенням дати оформлення декларації форми МД-7) та зазначеним у документах на транспортний засіб (номерний вузол чи агрегат), наявність особистого підпису та дати.

Після вирішення питання пропуску транспортного засобу (номерного вузла чи агрегата) на митну територію України (випуску за межі митної території України) інспектор, який здійснює митне оформлення, проводить такі заходи:

— попереджає громадянина про відповідальність за недоставку транспортного засобу (номерного вузла чи агрегата) до митниці призначення в зазначений термін;

— у разі тимчасового ввезення/вивезення, транзиту попереджає громадянина про відповідальність за порушення терміну зворотного ввезення/вивезення, транзиту;

— присвоює декларації реєстраційний номер, який проставляється після слова "Декларація" за такою схемою:Де 1 — п'ятизначний цифровий код митного органу згідно з Класифікатором митних органів України;

2 — остання цифра поточного року;

3 — порядковий номер (у порядку зростання протягом поточного року, починаючи з одиниці) за електронним журналом обліку транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються через митний кордон України;

— проставляє відбитки особистого митного забезпечення у графі "В'їзд" або "Виїзд" декларації в порядку, передбаченому їх заповненням, та в окремо виділеному місці для печатки (М. П. ) а також штамп "Під митним контролем" у лівому верхньому куті декларації;

— здійснює захист результатів митного оформлення.

Перший примірник оформленої декларації форми МД-7 разом із документами, що підтверджують право власності або користування, реєстраційними й технічними документами на транспортний засіб (номерний вузол і агрегат) та іншими документами видається на руки власникові (довіреній особі) для подання до митниці призначення, другий примірник залишається у справах митниці для контролю, обліку та звітності.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.