Электронный
методический кабинет

Порядок вивезення предметів у НСБ і вантажних відправлень

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
При відправленні НСБ за межі України його власник або інша особа, яка діє за нотаріально засвідченим дорученням власника багажу, заповнює пасажирську митну декларацію (форма якої затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 р. № 748) в трьох примірниках, в якій зазначає відомості про предмети, валюту та цінності, що переміщуються у складі НСБ.

Згідно із Законом України від 05.05.96 р. № 163/96-ВР при пересиланні громадянами у складі НСБ товарів та інших предметів у кількості, що не перевищує товарну партію (визначається Кабінетом Міністрів України), мито та митні збори не сплачуються.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 29.11-97 Р-№ 1331 товарною партією визнаються товари та інші предмети одного чи різних найменувань, які придбані в Україні та вивозяться (пересилаються у складі несупроводжуваного багажу), а також пересилаються в міжнародних поштових відправленнях громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства за митний кордон України на суму у валюті України, еквівалентну 100 000 євро, перераховану за курсом Національного банку на день оформлення митної декларації.

у разі вивезення громадянами за межі митної території України товарів та інших предметів товарною партією митне оформлення такого вантажу здійснюється в порядку, встановленому для суб'єктів підприємницької діяльності.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.