Электронный
методический кабинет

Порядок передання та обробки інформації

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Інформація, зазначена в актах про фіксування показників лічильників електроенергії, що переміщується через митний кор дон України, митними органами за допомогою засобів електронної пошти передається в Центральну енергетичну митницю (не пізніше двох діб після дати складання цих актів). Оригінали примірників цих актів пересилаються поштою. Передання актів про фіксування показників лічильників електроенергії, що переміщується через митний кордон України, здійснюється за такою схемою:

- Сумська, Глухівська, Конотопська, Магістральна, Куп'янська митниці — Східна регіональна митниця (Північна енергосистема);

- Луганська, Старобільська, Амвросіївська митниці — Донбаська регіональна митниця (Донбаська енергосистема);

— Чернігівська, Житомирська митниці — Центральна енергетична митниця (Центральна енергосистема);

— Рівненська, Волинська, Чопська, Кельменецька, Вадул-Сіретська митниці — відділ митного контролю та митного оформлення енергоносіїв Центральної енергетичної митниці у м. Львові (Західна енергосистема);

— Котовська, Білгород-Дністровська, Іллічівська, Придунайська, Миколаївська митниці — митний пост "Одеса-енергетична" Центральної енергетичної митниці (Південна енергосистема);

— Могилів-Подільська митниця — Подільська регіональна митниця (Південно-Західна енергосистема).

Регіональні митниці та відділи Центральної енергетичної митниці до 10-го числа місяця, наступного за звітним, інформацію зазначену в актах про обсяги електроенергії, що переміщується через митний кордон України, засобами електронної пошти передають у Центральну енергетичну митницю. Оригінали примірників цих актів пересилаються поштою.

Після отримання Центральною енергетичною митницею актів про фіксування показників лічильників електроенергії, що переміщується через митний кордон України, та про обсяги електроенергії, що переміщується через митний кордон України, інформація узагальнюється та обробляється у відділі митного контролю та митного оформлення електроенергії для перевірки відповідності обсягів фактично переміщеної електроенергії обсягам заявленої суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України і документально оформленої митними органами.

На підставі аналітичної роботи, проведеної відділом митного контролю та митного оформлення електроенергії, Державна митна служба та Міністерство енергетики проводять комплекс відповідних коригуючих заходів, спрямованих на вдосконалення форм

та методів контролю за електроенергією, що переміщується через митний кордон України, а також на дотримання вимог чинного митного законодавства особами, які переміщують цю електроенергію.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.