Электронный
методический кабинет

Попереднє повідомлення

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Напрацьований досвід при використанні АД та ПД дозволив Держмитслужбі розробити порядок контролю за переміщенням товарів через митний кордон України з використанням попереднього повідомлення. Цей порядок був затверджений наказом ДМСУ від 08.12.98 р. № 771 і поетапно вводиться в дію залежно від виду транспорту, яким переміщуються товари. На даний час використання попереднього повідомлення розповсюджено на імпорт та транзит товарів автомобільним транспортом, імпорт товарів суднами та транзит товарів залізничним транспортом незалежно від виду товарів.

Попереднє повідомлення (додаток 4) — це документ, який складається на бланку уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 (МД-3) та містить відомості про товари, які мають бути переміщені через митний кордон України.

Якщо у разі оформлення попередніх декларацій типу АД та ПД підприємство, як фінансову гарантію, сплачує встановлені платежі ще до фактичного ввезення товарів на митну територію України, то при застосуванні попереднього повідомлення (ПП) платежі не сплачуються.

Заповнене згідно з установленим порядком ПП та його електронна копія до моменту ввезення товарів подаються митниці за місцем державної реєстрації або проживання, за місцезнаходженням юридичної або фізичної особи, на адресу якої ввозяться товари, тобто митниці призначення.

В окремих випадкам, враховуючи специфіку господарської діяльності особи, на адресу якої ввозяться товари, можливе оформлення ПП та наступне оформлення вантажної митної декларації відповідно до заявленого митного режиму в зоні діяльності митниці іншої, ніж митниця за місцем державної реєстрації або проживання, за місцезнаходженням цієї особи. У таких випадках ПП оформляється за листами — узгодженнями між митницею за місцем державної реєстрації особи та митницею оформлення.

При цьому ПП та ВМД мають бути оформлені однією митницею.

В окремих випадках ввезення за одним ПП товарів, які класифікуються у різних підсубпозиціях однієї позиції УКТЗЕД, для спрощення процедури декларування товарів та митного оформлення під час переміщення цих товарів через митний кордон

України дозволяється проводити групування окремих найменувань товарів у підсубпозиціях, де класифікуються товари, на які встановлено найвищу ставку мита серед товарів цієї позиції, якщо таке групування не впливатиме на подальшу класифікацію товарів під час їх оформлення з метою вільного використання.

Попередня декларація використовується як документ контролю за доставкою вантажів у митницю призначення.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.