Электронный
методический кабинет

Питання визначення митної вартості товарів

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Важливим напрямком митно-тарифного регулювання є питання визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України.

Відповідно до статті 16 Закону України від 05.02.92 р. № 2097-ХИ "Про Єдиний митний тариф" нарахування мита на товари й інші предмети, що підлягають обкладенню митним збором, проводиться на базі їхньої митної вартості, тобто ціни, фактично сплаченої або такої, що підлягає сплаті за них на момент перетину митного кордону України. При визначенні митної вартості в неї включаються ціна товару, вказана в рахунку-фактурі, а також такі фактичні витрати, якщо вони не включені в рахунок-фактуру:

- з транспортування, вантаження, розвантаження, перевантаження і страхування до пункту перетину митного кордону України;

— комісійні і брокерські;

— плата за використання об'єктів інтелектуальної власності, яка належить до даних товарів та інших предметів і яку має сплатити імпортер (експортер) прямо або непрямо, як умову їх ввезення (вивозу).

При явній невідповідності заявленої митної вартості товарів та інших предметів вартості, що визначається згідно з указаними вище положеннями, або у разі неможливості перевірки її числення митні органи визначають митну вартість послідовно, на основі ціни на ідентичні товари й інші предмети, ціни на подібні товари й інші предмети, діючі у провідних країнах — експортерах вказаних товарів та інших предметів.

З метою приведення зазначеної галузі митно-тарифного регулювання у відповідність до правил СОТ (Угода про митну оцінку) у проекті Митного кодексу України, який у липні 2001 р. було прийнято Верховною Радою України у другому читанні, було підготовлено відповідний розділ, в якому на законодавчому рівні регламентуються правила визначення митної вартості товарів.

У 2000 р. рішеннями уряду було скасовано мінімальні митні вартості на транспортні засоби та інші товари, які ввозяться на митну територію України.

З метою недопущення заниження митної вартості товарів Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2000 р. № 1537 вдосконалено порядок визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України, який встановлено Постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.98 р. № 1598 Про затвердження Порядку визначення митної вартості товарів та інших предметів у разі переміщення їх через митний кордон

України". Зокрема, регламентовано термін прийняття рішення щодо визначення митної вартості, також визначено відповідні права й обов'язки митних органів при здійсненні митного оцінювання. Додатково цією Постановою пропонується врегулювати питання митного оцінювання товарів, які ввозяться громадянами.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.