Электронный
методический кабинет

Підстави для пропуску через митний кордон товарів та транспортних засобів

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Відповідно до Порядку митного оформлення автотранспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення, для здійснення контролю за переміщенням через митний кордон України транспортних засобів, які перевозять міжнародні вантажі, переміщуються через МКУ порожніми або з пасажирами, на кожний транспортний засіб оформляється окрема вантажна митна декларація.

Дія цього Порядку поширюється на автотранспортні засоби (автомобілі, автобуси, тягачі з причепами і напівпричепами та ін.), що здійснюють міжнародні перевезення зовнішньоторговельних вантажів та пасажирів, а також на транспортні засоби підприємств, установ, організацій, інших юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності, які використовуються для виїзду за кордон (відрядження тощо) працівників цих організацій.

Вантажна митна декларація (ВМД) є підставою для пропуску такого транспортного засобу через митний кордон України. Термін дії такої декларації 11 місяців. Після закінчення терміну дії декларації оформляється нова декларація.

Для митного оформлення декларації на транспортний засіб, що здійснює міжнародні перевезення вантажів та пасажирів, підприємство або підприємець повинні пред'явити митниці транспортний засіб разом зі свідоцтвом про реєстрацію цього транспортного засобу та свідоцтвом про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення вантажів під митними печатками.

При оформленні ВМД на товари, які переміщуватимуться через митний кордон України автотранспортним засобом, власником якого є український суб'єкт підприємницької діяльності, У розділі 9 графи 44 проставляються код документа 0013, номер і дата оформлення ВМД на цей автотранспортний засіб. У разі відсутності ВМД на товари, що перебувають під митним контролем, номер і дата оформлення ВМД на автотранспортний засіб зазначаються в документі, за яким здійснюється контроль за доставкою вантажу в митницю призначення.

В'їзд автотранспортного засобу на територію України за ВМД, термін дії якої закінчився, дозволяється.

Іноземні транспортні засоби, якими через митний кордон України переміщуються товари та пасажири, декларуються без заповнення окремої ВМД. Відомості про такі транспортні засоби наводяться:

— при ввезенні товарів та інших предметів в Україну — в CARNET TIR, товаротранспортній накладній (CMR тощо), в інших товаросупровідних документах. За цими документами та документом контролю за доставкою товарів у митницю призначення транспортні засоби направляються прикордонними митницями в митниці призначення для проведення відповідного митного оформлення;

— при в'їзді в Україну без багажу (для вивезення товарів за межі України) — в дорожніх документах;

— при ввезенні товарів та інших предметів в Україну з метою транзиту — у відповідних ВМД, оформлених відповідно до митного режиму транзиту, у згаданих товаросупровідних та дорожніх документах.

При виїзді за межі України транспортного засобу, яким здійснювалося ввезення товарів та інших предметів в Україну, прикордонній митниці обов'язково подаються документи, які підтверджують факт доставлення цим транспортним засобом товарів у митницю призначення. При відсутності таких документів транспортний засіб за МТУ не випускається.

При виїзді за межі України після ввезення товарів з метою транзиту митні органи для виявлення можливих порушень зобов'язання про транзит перевіряють цілісність накладених забезпечень або упаковки. При виявленні таких порушень транспортний засіб затримується.

Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.