Электронный
методический кабинет

Перевезення товарів із застосуванням процедури МДП

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Конвенція про міжнародні перевезення вантажів з використанням книжки МДП (Міжнародні дорожні перевезення) прийнята в Женеві в 1975 році. Постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.93 р. № 572 вона була визнана в Україні. Система МДП базується на чотирьох основних постулатах.

1. Вантажі мають перевозитись у безпечних транспортних засобах або контейнерах.

2. Оплата мита і податків, щодо яких є ризик неоплати, має бути забезпечена міжнародною гарантією. Гарантія оплати всіх мит і податків лежить на гарантійному об'єднанні (АСМАП).

3. Книжка МДП (TIR — trans international road) — єдиний визнаний усіма країнами — учасницями конвенції документ, що використовується у країні відправлення і служить контрольним документом у країнах відправлення, транзиту і призначення.

4. Взаємне визнання методів митного контролю. Міри митного забезпечення країни відправлення мають бути визнаними достатніми у країнах транзиту і призначення.

Порядок митного оформлення книжок МДП на товари та інші предмети, що перевозяться між митницями з дотриманням процедури МДП, обумовлений Інструкцією, затвердженою наказом Державного митного комітету України і стосується оформлення книжок МДП на вантажі, розмір гарантії на які не перевищує суми 50 000 дол. США.

Книжка МДП заповнюється її власником або митним брокером на кожний транспортний засіб або контейнер і повинна вміщувати таку кількість відривних аркушів, яка необхідна для здійснення даного перевезення з розрахунку по 2—3 аркуші на кожну митницю відправлення та призначення і по 2 аркуші на кожну проміжну митницю.

Книжка МДП оформляється інспектором вантажного відділу митниці або митного поста (пункту пропуску на кордоні). Одна книжка МДП може оформлятись як на один дорожній транспортний засіб, так і на склад транспортних засобів, або на кілька контейнерів, навантажених на один дорожній транспортний засіб, або на склад таких транспортних засобів.

При оформленні книжки МДП необхідно враховувати, що згідно зі статтею 18 Конвенції МДП 1975 p.:

— митниці відправлення повинні знаходитись тільки в одній країні;

— митниці призначення повинні знаходитись не більш ніж у двох країнах;

— загальна кількість митниць відправлення та призначення не повинна перевищувати чотирьох.

Технологія проведення оформлення передбачає виривання з книжки МДП тільки відривних аркушів № 1 та № 2 (див. додатки 1, 2), а всі корінці вказаних аркушів повинні залишатись у книжці МДП.

Книжка МДП дійсна для виконання тільки одного перевезення.

У книжці МДП не повинно бути підчисток або помарок. Всі виправлення повинні робитись шляхом викреслення помилкових даних і занесення, в разі необхідності, належних даних. Будь-які зміни мають бути завірені підписом та особистою номерною печаткою інспектора, який їх зробив.

Книжка МДП не приймається до оформлення:

— у разі, коли мають місце порушення при митному оформленні книжки в митницях місця відправлення та призначення або проміжних митницях;

— у випадках, коли книжка МДП не належить перевізникові, який здійснює дане перевезення вантажу, а саме — дані, зазначені у графі 3 титульного аркуша книжки МДП (прізвище, адреса та країна реєстрації власника книжки МДП), не збігаються з фактичними даними, зазначеними в інших супровідних документах;

— у випадках, коли термін дії книжки МДП закінчився до подання її в митницю місця відправлення вантажу;

— у випадках, коли розмір мита за вантаж, який буде перевозитись із застосуванням книжки МДП, перевищує розмір гарантії, а саме — більший еквівалента суми 50 000 дол. США у перерахунку за курсом Національного банку України на день подання вантажу для оформлення.

У всіх зазначених випадках книжка МДП реєструється в журналі або комп'ютері, де у графу 7 заносяться зауваження та вжиті заходи; вантаж, у разі необхідності, затримується або його митне оформлення здійснюється як такого, що перевозиться без дотримання процедури МДП, із застосуванням вантажної митної декларації та провізної відомості.

Великовагові або громіздкі вантажі, а також будь-яке приладдя до них можуть перевозитись між митницями на відкритих дорожніх транспортних засобах.

У таких випадках необхідно вживати заходів, які не дозволять здійснити підміну таких вантажів, для чого потрібно використовувати детальний опис вантажів у вантажосупровідних та інших документах, нанесення на вантажі розпізнавальних знаків, додання пакувальних листів, фотокарток тощо.

У цих випадках у митниці місця відправлення документи, що додаються, завіряються особистою печаткою інспектора, який здійснював оформлення вантажу, прикріпляються до внутрішньої сторони обкладинки книжки МДП і на всіх маніфестах книжки МДП робиться відмітка про наявність цих документів.

На обкладинці і на всіх відривних аркушах книжки МДП має бути зроблений жирним шрифтом напис англійською мовою: "Великовагові або громіздкі вантажі".

Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.