Электронный
методический кабинет

Особливості здійснення митного контролю та оформлення НСБ громадян, що переміщується автомобільним транспортом

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Перевезення НСБ автомобільним транспортом здійснюється за умови наявності на транспортний засіб Свідоцтва на право перевезення вантажів під митними печатками та пломбами.

Митний контроль та оформлення НСБ, що перевозиться авто мобільним транспортом, повинні здійснюватися в місцях із визначеною зоною митного контролю для автомобільних транспортних засобів.

У виняткових випадках митний огляд транспортних засобів та НСБ може здійснюватися за заявою одержувача (відправника) НСБ в інших місцях із дозволу начальника митного органу або особи, що його заміщує. У таких випадках у місцях, де буде проводитись митний огляд НСБ, встановлюється тимчасова зона митного контролю та режим доступу до цієї зони.

Власником багажу заповнюється пасажирська митна декларація та описи речей у трьох примірниках. Перший залишається в інспектора для контролю, другий видається власникові, третій — перевізнику.

Інспектор митниці проводить огляд вантажного відсіку транспортного засобу на предмет цілості та наявності сторонніх предметів. Після цього інспектор приступає до митного огляду багажу.

Після закінчення митного огляду багажу та за відсутності порушень митних правил інспектор митниці проводить такі заходи:

— накладає на багажне відділення митне забезпечення згідно з вимогами встановлених Конвенцією МДП-75р;

— засвідчує примірники митних декларацій та перелік речей до них відбитком особистої номерної печатки (ОНП);

— проставляє відтиски особистої номерної печатки та штампа "Під митним контролем" (виїзд) на товаросупровідних документах;

— вказує у товаросупровідних документах номери та кількість накладеного митного забезпечення (пломб), номер документа контролю доставки вантажу (провізної відомості) та додає один примірник пасажирської декларації до товаросупровідних документів;

— оформляє документ контролю доставки вантажу (ДКД) У трьох примірниках, де вказує митницю призначення для пропуску НСБ через митний кордон України та термін доставки НСБ у митницю призначення, а також кількість накладених пломб та їх номери.

Інспектором оформляється документ контролю доставки вантажу (МД-5) у трьох примірниках на ім'я перевізника з його зобов'язанням доставки вантажу у митницю призначення. Перший і третій примірники ДКД залишаються в митниці, а другий видається перевізнику. У ДКД також зазначається номер Свідоцтва на право перевезення вантажів під митними печатками та пломбами, митниця, що його видала, та номер технічного паспорта на транспортний засіб і орган, що його видав.

Якщо транспортний засіб не відповідає вимогам перевезення вантажів під митним контролем, то в такому випадку митний контроль та оформлення НСБ проводиться безпосередньо у пункті пропуску через митний кордон.

У разі виникнення спірних або конфліктних ситуацій у процесі митного оформлення інспектор повинен припинити оформлення НСБ, накласти на багаж митне забезпечення, доповісти керівництву відділу та, за необхідності, викликати працівників правоохоронних органів.

Всі спірні питання вирішуються у порядку, передбаченому Митним кодексом України та іншими законодавчими актами.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.