Электронный
методический кабинет

Особливості порядку нарахування та стягнення платежів при митному оформленні товарів (предметів), що переміщуються громадянами

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Нарахування та стягнення платежів при митному оформленні товарів (предметів), що переміщуються громадянами, здійснюється відповідно до "Порядку нарахування митних зборів, мита, податку на додану вартість та акцизного збору при митному оформленні товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, які переміщуються через митний кордон України і належать громадянам", затвердженого наказом Держмитслужби України від 27.03.2000 р. № 164, та "Тимчасового порядку нарахування та стягнення мита, податку на додану вартість, акцизного й митного зборів на товари, транспортні засоби та окремі номерні вузли до них, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України", затвердженого наказом Держмитслужби України від 22.11.2001 .р. № 764.

Митне оформлення товарів, транспортних засобів та окремих номерних вузлів до них, що переміщуються фізичними особами, у повному обсязі та їх пропуск через митний кордон України здійснюються лише після сплати митних зборів, мита, ПДВ і в установлених законодавством випадках акцизного збору, якщо такі товари, транспортні засоби та окремі номерні вузли до них підлягають оподаткуванню. Відстрочення чи розстрочення їх сплати чинним законодавством не передбачено.

Митна вартість товарів, транспортних засобів та окремих номерних вузлів до них, що переміщуються через митний кордон України, з метою нарахування митних зборів, мита, ПДВ та акцизного збору визначається на підставі заяви (у тому числі усної) власника цих товарів, транспортних засобів та окремих номерних вузлів

до них або уповноваженої ним особи за умови подання ним підтверджувальних документів (товарних чеків, ярликів, договорів дарування тощо), які можна ідентифікувати з наявним товаром.

При визначенні митної вартості товарів, транспортних засобів та окремих номерних вузлів до них, що переміщуються в НСБ та вантажних відправленнях, ураховується, крім вартості товарів, і вартість перевезення (фрахту).

Митна вартість предметів визначається згідно зі статтями 16 і 17 Закону України від 05.02.92 р. № 2097-ХП "Про Єдиний митний тариф" та Постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.98 р. № 1598 "Про затвердження порядку визначення митної вартості товарів та інших предметів у разі переміщення їх через митний кордон України".

За явної невідповідності заявленої митної вартості товарів, транспортних засобів та окремих номерних вузлів до них або в разі неможливості перевірки її обчислення митні органи визначають митну вартість послідовно на основі цін на ідентичні чи подібні товари, транспортні засоби та окремих номерних вузлів до них, які діють у відповідних країнах-експортерах. Як допоміжна цінова інформація може застосовуватися інформація про ціни на такі або аналогічні товари, транспортні засоби та окремі номерні вузли до них, які існують у країні їх придбання (каталоги, прайс-листи, чеки, рахунки-фактури).

Митні збори, мито, ПДВ та акцизний збір сплачуються громадянами в національній валюті України.

Використання на митній території України готівкової іноземної валюти як засобу платежу дозволяється в разі відсутності у громадян коштів у грошовій одиниці України і неможливості здійснення ними валютно-обмінної операції через пункт обміну іноземної валюти при сплаті митних зборів, мита, ПДВ та акцизного збору.

Митні збори, мито, ПДВ та акцизний збір сплачуються громадянами через касу Акціонерного поштово-пенсійного банку (далі — АППБ) "Аваль" або шляхом перерахування належних сум через банківські установи на відповідні рахунки митних органів, які здійснюють митне оформлення товарів, транспортних засобів та окремих номерних вузлів до них, згідно з установленим порядком.

Внесення відповідних платежів готівкою до каси митного органу дозволяється лише за умови відсутності виносних робочих місць та приписних кас АППБ "Аваль" у зонах митного контролю, митницях, на митних постах та в пунктах пропуску Незалежно від способу сплати громадянами митних зборів мита, ПДВ та акцизного збору нарахування здійснюється на бланку уніфікованої митної квитанції (тут і далі — квитанція форми МД-1).

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.