Электронный
методический кабинет

Особливості переміщення через митний кордон України окремих видів товарів

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
З метою посилення контролю за ввезенням на митну територію України товарів, на які встановлено акцизний збір, та окремих видів товарів, перелік яких встановлюється та змінюється Держмитслужбою залежно від виду транспорту, крім залізничного, та згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 23.01.97 р. № 52 "Про порядок внесення обов'язкових платежів у разі імпорту окремих видів товарів" Державною митною службою розроблено "Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територію України окремих видів товарів".

Положення регламентує порядок ввезення (крім транзиту) і митного оформлення товарів, що входять до Переліку товарів, ввезення яких на митну територію України здійснюється за умови оформлення попередньої вантажної митної декларації на підакцизні товари та внесення митних платежів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України (далі — окремі підакцизні ' товари), та окремих видів товарів, перелік яких установлюється та змінюється Держмитслужбою залежно від виду транспорту, крім залізничного.

Окремі види товарів, перелік яких установлюється Держмитслужбою, та зміни до їх переліку затверджуються наказами Держмитслужби.

Умовою переміщення через митний кордон України окремих підакцизних товарів при їх ввезенні на митну територію України є попередня (акцизна) вантажна митна декларація (далі — АД) на такі товари, оформлена в митниці за місцем державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності — імпортерів таких товарів — зі сплатою під час її оформлення всіх належних платежів (ввізного мита, податку на додану вартість, акцизного та митних зборів).

Умовою переміщення через митний кордон України окремих видів товарів, перелік яких установлюється та змінюється Держмитслужбою залежно від виду транспорту, крім залізничного, при їх ввезенні на митну територію України є подання попередньої вантажної митної декларації (далі — ПД), оформленої в митниці за місцем державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності зі сплатою під час її оформлення митних платежів.

У разі ввезення окремих видів товарів, перелік яких установлюється та змінюється Держмитслужбою, до митниці за місцем державної реєстрації імпортера може бути надана фінансова гарантія у вигляді гарантії незалежного фінансового посередника щодо обов'язкового доставлення товарів до митниць призначення.

При ввезенні на митну територію України окремих видів товарів, які входять до Переліку товарів, що ввозяться за попередньою вантажною митною декларацією, враховуючи господарську Діяльність суб'єктів підприємницької діяльності, дозволяється оформлення ПД та наступне оформлення вантажної митної декларації в зоні діяльності іншої митниці за листами — узгодженнями між митницею за місцем державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності та митницею оформлення. При цьому ПД та ВМД мають бути оформлені однією митницею.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.