Электронный
методический кабинет

Особливості оформлення і використання дозволів ДСЕК

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Переміщення через митний кордон України товарів, що підлягають експортному контролю здійснюється за дозволом/висновком. Вид дозволу/висновку ("Разовий" або "Генеральний"), який може бути оформлений на конкретні категорії товарів, визначається Держекспортконтролем за погодженням Держмитслужби.

Дозвіл/висновок оформляється і видається Держекспортконтролем і є підставою для прийняття товару для митного оформлення, але не звільняє від подання митній установі вантажної митної декларації та інших документів, потрібних для митного контролю відповідно до законодавства.

Дозвіл/висновок оформляється на бланках установленого зразка. Папір для оформлення дозволів/висновків має бути пронумерований і мати захищення.

Розділи дозволів/висновків заповнюються відповідно до загальноукраїнських класифікаторів техніко-економічної інформації з обов'язковим зазначенням установлених органами державної статистики кодів юридичних осіб. Коди країн та митних установ визначаються у встановленому законодавством порядку.

Оформлений у встановленому порядку дозвіл/висновок є дійсним, якщо він підписаний однією з уповноважених осіб ДСЕК та скріплений печаткою "Експортний контроль". Зразки підписів та печаток посадових осіб надсилаються Держекспертконтролем до Держмитслужби.

Оригінал дозволу/висновку представник заявника (експортера/імпортера) одержує безпосередньо в ДСЕК за умови наявності належним чином оформленої довіреності від імені заявника (експортера/імпортера). Довіреність повинна бути засвідчена підписом та печаткою керівної посадової (або іншої уповноваженої) особи заявника (експортера/імпортера). Після одержання дозволу/висновку уповноваженим представником заявник несе повну відповідальність за наслідки, пов'язані з неправильним оформленням та використанням дозволу/

висновку.

Разом із дозволом заявнику надається лист-зобов'язання, який має містити вичерпну інформацію для заявника щодо правил використання дозволу, його оформлення та видачі згідно з Інструкцією та встановленими правилами здійснення експортного контролю.

Довіреність та оригінал дозволу/висновку є документами суворої звітності. Вони зберігаються відповідно в ДСЕК та митних органах України протягом установленого терміну зберігання таких документів.

Замовник, якому надано дозвіл ДСЕК, зобов'язаний не пізніше ніж через два тижні після митного оформлення товару передати (надіслати поштою) до ДСЕК копію першого примірника вантажної митної декларації (копії перших примірників усіх декларацій на загальну кількість товару в межах кожного окремого дозволу), належним чином завірену митним органом, що здійснював оформлення товару. Для контролю за використанням дозволу митниці до 10-го числа наступного місяця надсилають до ДМСУ звіт за попередній місяць про надходження валютних коштів за встановленою формою або повідомлення про невикористання дозволу.

У разі невиконання заявником зазначеної вимоги ДСЕК може прийняти рішення про застосування відповідних обмежень (санкцій) до такого заявника відповідно до законодавства.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.