Электронный
методический кабинет

Особливості митного оформлення тимчасового ввезення транспортних засобів на територію України

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Тимчасове ввезення транспортних засобів за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності на митну територію України громадянами-резидентами дозволяється терміном до одного року після сплати ввізного мита та інших податків (зборів), передбачених законодавством при ввезенні автомобілів. Цей термін може бути продовжено Державною митною службою України або уповноваженими Державною митною службою України митними органами з урахуванням гуманітарної, наукової, господарської та інших видів діяльності громадян, які ввезли такі транспортні засоби.

Тимчасове ввезення транспортних засобів дозволяється громадянам-нерезидентам для власних потреб терміном до одного року. Цей термін може бути продовжено Державною митною службою України або уповноваженими Державною митною службою України митними органами з урахуванням гуманітарної, наукової, господарської та інших видів діяльності громадян, які ввезли такі транспортні засоби.

Транспортні засоби за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, тимчасово ввезені під письмове зобов'язання про зворотне вивезення, не можуть бути передані у володіння або користування іншим особам. Такі транспортні засоби можуть бути оформлені для постійного користування після сплати відповідних податків та зборів, передбачених законодавством при ввезенні транспортних засобів для вільного використання.

Тимчасове ввезення транспортних засобів за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності дозволяється за наявності документа, що підтверджує їх реєстрацію за межами України. У разі невиконання цієї умови зазначені транспортні засоби підлягають митному оформленню для постійного користування.

Транспортні засоби за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, тимчасово ввезені громадянами-нерезидентами на митну територію України для власного користування на термін, що перевищує два місяці, підлягають реєстрації в органах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України.

Дія цієї статті не поширюється на транспортні засоби за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, що належать співробітникам дипломатичних представництв України та іноземних держав, міжнародних, міжурядових організацій і представництв іноземних держав при них, які не є резидентами України.

Тимчасове ввезення інших транспортних засобів здійснюється відповідно до статті 10 Закону України від 13.09.2001 р. № 2681-ІІІ.

На вимогу громадян митні органи зобов'язані оформляти письмову митну декларацію (у двох примірниках), форму якої затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 р. № 748 "Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України товарів та інших предметів". Перший примірник письмової митної декларації повертається власникові такого транспортного засобу для зберігання разом із документами на транспортний засіб протягом періоду його тимчасового ввезення в Україну, а другий залишається у справах митниці оформлення для контролю.

Громадяни-нерезиденти у пункті 4 зазначеної письмової митної декларації дають письмове зобов'язання такого змісту: "Зобов'язуюсь вивезти цей транспортний засіб за межі митної території України в термін до "___"_______________200 _ р. Про відповідальність згідно зі статтею 113 Митного кодексу України в разі порушення цього зобов'язання ознайомлений".

У випадках, якщо громадянами-нерезидентами письмова митна Декларація не заповнюється, тимчасове ввезення легкових транспортних засобів такими громадянами здійснюється з поданням митним органам України двох примірників письмово го зобов'язання про зворотне вивезення легкового транспортного засобу (форма зобов'язання додається). Після пропуску легкового транспортного засобу на митну територію України перший примірник письмового зобов'язання повертається власникові такого транспортного засобу для зберігання разом із документами на транспортний засіб протягом періоду його тимчасового ввезення в Україну, а другий залишається у справах митниці оформлення для контролю.

Бланк такого письмового зобов'язання виготовляється митним органом на аркушах паперу формату А6 за допомогою комп'ютера або ксерокопіювального апарата і безкоштовно надається громадянам.

При цьому на такі транспортні засоби не діє віковий ценз дати виготовлення транспортних засобів, транспортний засіб повинен залишатись на обліку в реєстраційних органах іноземних держав, у "Посвідченні на реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ МВС України" зазначається термін тимчасового ввезення та митні обмеження.

Транспортні засоби, ввезені тимчасово нерезидентами і які відчужуються з дозволу митниці після сплати необхідних податків, оформлюються на нового власника в митниці, в зоні діяльності якої він постійно проживає.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.