Электронный
методический кабинет

Особливості митного оформлення природного газу, що переміщується трубопровідним транспортом, із застосуванням ВМД

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Для митного оформлення газу, що переміщується через митний кордон України, суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності подаються до митниці відповідні документи та відомості.

Як одна партія декларуються об'єми газу, що переміщується за одним зовнішньоекономічним договором (контрактом) і за одним актом приймання-передачі у термін, що не перевищує 30 діб із початку першої поставки.

У разі, коли зовнішньоекономічний договір (контракт) передбачає декілька форм розрахунків (за різними характерами угоди), партією товару вважаються об'єми газу, поставленого за одним актом приймання-передачі протягом одного календарного місяця, які відповідно до зовнішньоекономічного договору (контракту) відповідають одному характеру угоди. При митному оформленні зазначеної партії газу митні органи можуть приймати акт приймання-передачі та рахунок-фактуру (інвойс) на загальні об'єми газу, що був поставлений протягом календарного місяця, згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом).

Декларування газу здійснюється шляхом подання суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності ЗВМД та ВМД. Ці декларації заповнюються відповідно до встановленого порядку з поданням митному органу відповідних документів та відомостей. Разом із ЗВМД та ВМД подаються їх електронні копії.

ЗВМД подається митниці суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності не раніше ніж за місяць до планової поставки газу. Одночасно із ЗВМД до митниці подається зовнішньоекономічний договір (контракт). Після оформлення ЗВМД суб'єкт ЗЕД надає її копію перевізнику. Це є підставою для переміщення газу трубопровідним транспортом через митний кордон України.

Переміщення газу через митний кордон України у разі подання ЗВМД може проводитись перевізником тільки протягом Установленого в ній періоду.

Не пізніше 15 днів, що рахуються від останнього дня фактичного переміщення об'єму газу, заявленого у ЗВМД, декларант має подати до митниці ВМД, оформлену відповідно до заявленого в ЗВМД митного режиму.

Для митного оформлення газу за ВМД потрібні такі документи.

У режимі імпорту:

— зовнішньоекономічний договір (контракт);

— акт приймання-передачі газу, підписаний у пунктах прийому газу в систему газопроводів України українським та іноземним перевізниками;

— акт приймання-передачі газу, підписаний сторонами договору (контракту) й завірений українським перевізником;

— рахунок-фактура (інвойс) на об'єм газу, що декларується

— сертифікат якості на партію газу, що декларується;

— копія довідки про декларування валютних цінностей;

— копія облікової картки суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності;

— документ, що засвідчує особу декларанта. У режимі експорту:

— зовнішньоекономічний договір (контракт);

— акт приймання-передачі газу, підписаний українським перевізником та перевізником країни, першої на шляху переміщення газу в країну експорту (в разі експорту газу українського походження);

— акт приймання-передачі газу, підписаний сторонами договору (контракту) і завірений українським перевізником;

— рахунок-фактура (інвойс) на об'єм газу, що декларується;

— платіжне доручення на загальну суму всіх установлених законодавством платежів;

— копія довідки про декларування валютних цінностей;

— копія облікової картки суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності;

— документ, що засвідчує особу декларанта;

У разі, якщо експортер не є видобувником газу, то подаються такі документи про походження газу:

— договір (контракт) між експортером та видобувником газу;

— акт приймання-передачі, підписаний експортером та видобувником газу;

— сертифікат про походження газу. У режимі транзиту:

— зовнішньоекономічний договір (контракт);

— акт приймання-передачі газу, підписаний українським та іноземним перевізниками в пунктах приймання газу в систему газопроводів України;

- акт приймання-передачі газу, підписаний українським та іноземним перевізниками в пунктах передачі газу в країни Західної Європи;

- сертифікат якості партії газу, що декларується;

— копія довідки про декларування валютних цінностей;

— платіжне доручення на загальну суму всіх установлених законодавством платежів;

— копія облікової картки суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності;

- документ, що засвічує особу декларанта.

У режимі тимчасового ввезення газу:

— зовнішньоекономічний договір (контракт) про закачування газу в ПСГ для тимчасового зберігання та про його відбір;

— акт про приймання-передачі газу, підписаний іноземним та українським перевізниками в пунктах прийняття газу в систему газопроводів України;

— рахунок-фактура (інвойс) на об'єм газу, що декларується;

— сертифікати якості на партії газу, що декларуються;

— платіжне доручення на загальну суму всіх установлених законодавством платежів;

— копія довідки про декларування валютних цінностей;

— копія облікової картки суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності;

— документ, що засвідчує особу декларанта. У разі зворотного вивезення газу:

— зовнішньоекономічний договір (контракт);

— акт про приймання-передачі газу, підписаний іноземним та українським перевізниками в пунктах прийняття газу в систему газопроводів України;

— акт про приймання-передачі газу, підписаний українським та іноземним перевізниками в пунктах передання газу з газотранспортної системи України;

— рахунок-фактура (інвойс) на об'єм газу, що декларується; сертифікати якості природного газу;

платіжне доручення на суму всіх установлених законодавством платежів;

— копія ВМД, за якою об'єми газу були оформлені в режимі тимчасового ввезення;

- копія довідки про декларування валютних цінностей;

- копія облікової картки суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності;

— документ, що засвідчує особу декларанта.

Сплата митних платежів при митному оформленні газу, що переміщується через митний кордон України, здійснюється на загальних підставах відповідно до законодавства України.

Фактичні об'єми газу, що ввозиться на митну територію України (вивозиться за її межі), не повинні перевищувати об'єми, заявлені в ЗВМД.

У разі нездійснення фактичного ввезення (вивезення) газу за оформленою ЗВМД така ЗВМД анулюється.

У разі ввезення (вивезення) газу в кількості, меншій за заявлену в ЗВМД, оформлення ВМД здійснюється на фактично переміщувану кількість газу.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.