Электронный
методический кабинет

Особливості митного оформлення НСБ, що відправляється (надходить) при переселенні громадян на постійне місце проживання

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
При здійсненні митного контролю та оформлення НСБ, який відправляється або надходить на постійне місце проживання (ПМП), власник багажу повинен додатково до зазначених у попередньому розділі надати до митниці такі документи:

— листок вибуття, виданий громадянинові органами, що здійснюють контроль за додержанням паспортного режиму в країні з якої він виїжджає;

— паспорт для виїзду за кордон із відмітками про виписку з попереднього місця проживання.

Згідно зі статтею 8 Закону України від 13.09.2001 р. № 2681-ІІІ "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України", при ввезенні на митну територію України звільняються від оподаткування особисті речі, що ввозяться (пересилаються) у разі переселення громадян на постійне місце проживання в Україну, в тому числі і механічні транспортні засоби (крім транспортних засобів за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності), в кількості однієї одиниці таких транспортних засобів з кожної товарної позиції на повнолітнього громадянина.

Особисті речі — предмети першої необхідності, призначені, в першу чергу, для забезпечення життєдіяльності власника-громадянина, є власністю такого громадянина та призначені виключно для власного користування такого громадянина, не є товаром та не призначені для відчуження або передачі іншим особам, відповідають меті та цілям перебування за кордоном.

Перелік предметів, що не можуть бути віднесені до особистих речей, визначається Кабінетом Міністрів України з урахуванням норм, що застосовуються для визначення особистих речей у країнах Європейського Співтовариства.

При митному оформленні НСБ у режимі переїзду на ПМП громадян слід враховувати, що згідно із статтею 2 Закону України від 21.01.94 р. № 3857-ХП "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" громадяни, які виїжджають з України на постійне місце проживання, мають оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Для виїзду на постійне місце проживання за кордон у паспорті громадянина України робиться відповідний запис і виїжджаючий здає свій паспорт громадянина України з позначкою про виписку з місця проживання. Цей порядок було запроваджено з 1 березня 1997 р. Підтвердження факту рееміграції громадян України з держав — учасниць СНД (громадяни України, які виїхали на постійне місце проживання за межі України в держави — учасниці СНД до 01.03.97 р.) може бути здійснено на підставі відповідних записів у паспортах, листків вибуття про виписку з тієї чи іншої країни, довідок уповноважених органів іноземних держав чи документів або відміток консульських установ України за кордон про зняття громадян з обліку у зв'язку з переїздом їх на постійне місце проживання в Україну.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.