Электронный
методический кабинет

Особливості митного контролю та митного оформлення товарів, що підлягають експортному контролю

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Митне оформлення товарів, які підлягають експортному контролю, здійснюється у першочерговому порядку.

Усі записи митниці у Дозволах та ВМД засвідчуються штампом "Під митним контролем", особистою номерною печаткою та підписом інспектора.

Переміщення товарів здійснюється під митним забезпеченням. Розміщення товару на митних ліцензійних складах здійснюється за умови наявності письмового дозволу центрального апарату ДМСУ. Рішення щодо можливості такого розміщення приймається на підставі письмового звернення суб'єкта підприємницької діяльності, яке подається для розгляду разом із відповідним клопотанням митного органу, в якому товар перебуває на контролі.

Якщо у дозволі неправильно вказано код товару за УКТЗЕД після його письмового погодження заявником чи митним органом із центральним апаратом ДМСУ митні органи вносять відповідні зміни до ВМД.

Картка відмови у митному оформленні та відривний талон відмови у всіх випадках підписуються відповідальним за роботу з товарами заступником начальника митниці.

Дані ВМД із операцій з товарами у встановленому порядку включаються до митної статистики. Така інформація не підлягає поширенню і відкритому опублікуванню без відповідного дозволу Голови Державної митної служби, або особи, яка його заміщує.

Митне оформлення таких вантажів здійснюється інспектора ми, які мають допуск до роботи з секретною документацією.

При митному оформленні товарів, що підлягають експортному контролю є деякі особливості в оформленні вантажної митної декларації.

По-перше, в разі декларування товарів, які підлягають експортному контролю вантажна митна декларація (ВМД) заповнюється незалежно від вартості товару.

По-друге, при заповненні ВМД на товари, які підлягають експортному контролю є деякі особливості її оформлення відповідно до п. 2 Наказу Держмитслужби від 09.07.97 р. № 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації", а саме:

— декларування проводиться при наданні дозволу/висновку ДСЕК, у графі 44 ВМД під номером 6.3 вказується номер дозволу та дата його видачі;

— у графі 13 ВМД, якщо товар підлягає експортному контролю ставиться символ "1"; у випадку, коли згідно з Товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності код декларованих товарів збігається з кодом товарів, що підлягають експортному контролю, але товар за своїм описом або характеристиками не відповідає товарам, відносно яких цей контроль застосовується, у графі проставляється символ "0". У цьому разі опис товарів, наведений у графі 31, має однозначно підтверджувати таку невідповідність.

Після митного оформлення (пропуску через митний кордон) товару, ВМД та інші документи, що засвідчують законність митного оформлення цих товарів, зберігаються та передаються до архіву митниці тільки разом з відповідними дозволами ДСЕК.

Такі ВМД повинні зберігатись окремо від інших.

Митниці щоквартально звітують регіональним митницям про роботу з дозволами ДСЕК. Одержана інформація аналізується регіональними митницями та направляється у відділ експортного контролю ДМСУ. Порядок звітності про роботу з дозволами ДСЕК розробляється відділом експортного контролю окремо і затверджується головою ДМСУ.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.