Электронный
методический кабинет

Особливості митного контролю природного газу, що переміщується трубопровідним транспортом

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Природний газ, що переміщується через митний кордон України перебуває під митним контролем із моменту його фактичного надходження на митну територію України і до закінчення митного оформлення відповідно до митного режиму випуску у вільне використання або вивезення за межі митної території України.

Зони митного контролю визначаються Центральною енергетичною митницею на території спеціальних об'єктів:

— газовимірювальних станцій (ГВС);

— газорозподільних станцій (ГРС);

— підземних сховищ газу (ПСГ);

— магістральних трубопроводів.

При цьому обираються найближчі до кордону відповідні об'єкти.

Підземним сховищем газу (ПСГ) називається технологічний комплекс, створений у природній або у штучній ємності надр для накопичення газу, і технологічно поєднані з ним споруди, призначені для періодичного наповнення природним газом, зберігання його й відбору для постачання споживачам газу.

Газовимірювальні і газорозподільні станції також є пунктами приймання-передачі газу.

Пункт приймання-передачі газу (ПППГ) це газовимірювальні або газорозподільні станції, пункти вимірювання витрати газу (ПВВГ), на яких установлено газовимірювальні прилади та здійснюється приймання-передачі газу.

Пункти пропуску газу через митний кордон України (ППГ) — найближчі до державного кордону України ГВС або ГРС і ПВВГ, на яких здійснюється контроль обсягів та якості природного газу, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом.

Митний контроль за відповідністю заявлених у документах відомостей про газ, що переміщується через митний кордон України, фактичним кількості та якості газу здійснюється у зонах митного контролю шляхом перевірки цих документів і проведення фактичного контролю газу.

Термін перебування газу під митним контролем обчислюється:

— при імпорті — з дати підписання українським та іноземним перевізниками акта приймання-передачі газу в пунктах прийому газу в систему газопроводів України та проставлення штампа "Під митним контролем" на акті чи його копії, завіреній українським перевізником, і до повного оформлення ВМД;

— при експорті — з дати підписання українським та іноземним перевізниками акта приймання-передачі газу в пункті передачі газу на експорт у країни Західної Європи та проставлення штампа "Під митним контролем" на акті чи його копії, завіреній українським перевізником, і до повного оформлення ВМД;

- при транзиті — з дати підписання українським та іноземним перевізниками акта приймання-передачі газу в пунктах прийому газу в систему газопроводів України та проставлення штампа "Під митним контролем" на акті чи його копії, завіреній українським перевізником, і до повного оформлення ВМД;

— при тимчасовому ввезенні газу — з дати підписання іноземним та українським перевізниками акта про приймання передачу газу в пунктах прийняття його в систему газопроводів України, а також проставлення штампа "Під митним контролем" на акті чи його копії, завіреній українським перевізником і до переміщення його за межі митної території України в термін заявлений митниці власником під час оформлення тимчасового ввезення, але не більше одного року.

При цьому, при здійсненні митного контролю і митного оформлення природного газу під актом про приймання-передачу природного газу та тимчасовим ввезенням газу розуміється таке:

— акт про приймання-передачу природного газу — товаротранспортний документ, який містить дані про загальну кількість обсягів природного газу, поставленого протягом календарного місяця, з розподілом його між суб'єктами ЗЕД;

— тимчасове ввезення газу — природний газ, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом з метою подальшого тимчасового зберігання в підземних сховищах газу, розташованих на митній території України.

Митний контроль за обсягами природного газу, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом, здійснюється посадовими особами митних органів, у зоні діяльності яких розташовано пункти пропуску газу (ППГ), шляхом звірення показань приладів обліку кількості та якості природного газу з даними документації приймання-передачі газу а також проставлення на ній штампа "Під митним контролем". Державною митною службою визначено, що як документація приймання-передачі газу (документація ПППГ) використовуються місячні акти про приймання-передачі газу та сертифікати якості газу.

Посадові особи митних органів, які здійснюють митний контроль у пунктах пропуску газу, не пізніше другого числа місяця, наступного за звітним, передають до Центральної енергетичної митниці каналами факсимільного зв'язку інформацію про результати митного контролю за обсягами природного газу, переміщеного через митний кордон України трубопровідним транспортом за звітний період.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.