Электронный
методический кабинет

Особливості митного контролю нафтопродуктів, що переміщуються трубопровідним транспортом

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Для здійснення митними органами митного контролю нафтопродуктів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом, українські перевізник та одержувач зобов'язані:

— подати митному органу документи, потрібні для здійснення митного контролю за фактичним переміщенням нафтопродуктів та для митного оформлення, визначені діючим порядком митного оформлення (акти приймання-передачі подаються не пізніше наступного дня після їх підписання сторонами);

— допускати посадових осіб митних органів до засобів обліку та контролю нафтопродуктів, у диспетчерські центри та на територію переробних заводів, до документів фактичного обліку нафтопродуктів для здійснення митного контролю за їх переміщенням.

Нафтопродукти, що переміщуються через митний кордон України, перебувають під митним контролем із моменту їх фактичного надходження на митну територію України і до закінчення митного оформлення відповідно до митного режиму випуску у вільне використання або вивезення за межі митної території України.

Зони митного контролю визначаються Центральною енергетичною митницею на території вузлів обліку, лінійновиробничих диспетчерських станцій, нафтопродуктосховищ, а також в інших місцях, де знаходяться нафтопродукти, що підлягають митному контролю та митному оформленню.

Митний контроль за відповідністю заявлених у документах відомостей про нафтопродукти, що переміщуються через митний кордон України, фактичним кількості та якості нафтопродуктів здійснюється у зонах митного контролю шляхом перевірки цих документів і проведення фактичного контролю нафтопродуктів.

Фактичний контроль нафтопродуктів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом, здійснюється митним органом. Митниці, які здійснюють контроль нафтопродуктів, які переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом, щотижня (не пізніше першого дня наступного тижня) надсилають Центральній енергетичній митниці інформацію в електронному вигляді про результати цього контролю.

Для здійснення контролю за відповідністю коду товару, заявленого у ВМД його коду за Товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності, а також вартості товару задекларованим показникам у разі потреби використовуються висновки митних лабораторій, отримані на підставі експертизи відібраних митницею проб.

Термін перебування нафтопродуктів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом, під митним контролем для цілей нарахування митних зборів обчислюється:

— при імпорті нафтопродуктів — із дати підписання перевізниками за участю митниці акта приймання-передачі нафтопродуктів, які переміщувались протягом звітного місяця, та проставлення штампа "Під митним контролем" на акті і до повного оформлення ВМД;

— при експорті нафтопродуктів — із дати підписання експортером та перевізником за участю митниці акта приймання-передачі нафтопродуктів, які переміщувались протягом заявленого у ЗВМД періоду, та проставлення штампа "Під митним контролем" на акті і до повного оформлення ВМД;

— при транзиті нафтопродуктів — із дати підписання українським та іноземним перевізниками за участю митниці акта приймання-передачі нафтопродуктів у пунктах їх приймання в систему магістральних трубопроводів України, а також проставлення на акті штампа "Під митним контролем" і до повного оформлення ВМД.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.