Электронный
методический кабинет

Основні дані мирного митного тарифу України

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
1. Митний тариф України побудовано на Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), яка розроблена на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів (HS 1996) та Комбінованій номенклатурі ЄС.

2. Рівень ставок ввізного мита було збережено на 90 % товарних позицій, щодо інших — були враховані пропозиції галузевих міністерств та відомств та рішення Митно-тарифної ради України.

3. У зв'язку із запровадженням в тарифному регулюванні УКТЗЕД існує можливість використання класифікації товарів на рівні 9 та 10 знаків УКТЗЕД для зменшення/підвищення ставок ввізного мита для конкретних товарів, які як правило класифікуються у "буферних" товарних позиціях.

4. Митний тариф України налічує 10 основних тарифних коридорів, зокрема:

— тарифні пільги у вигляді 0 % ставки ввізного мита — 16,2%;

— мінімальні ставки ввізного мита 1—2 % — 9,2 %;

— мінімальні ставки ввізного мита 5 % — 25,5 %;

— оптимальні ставки ввізного мита 10—15 % — 21 %;

— високі ставки ввізного мита 20—25 % — 10 %;

— максимальні ставки ввізного мита 30—50 % — 8 %;

— інші — 10,1 %

5. Середня арифметична ставка ввізного мита Митного тарифу України становить 10,7 %, що характеризує помірний рівень захисту економіки від імпорту. Рівень середньої арифметичної ставки ввізного мита за розділами Митного тарифу України наведено у табл. 1.

6. Ставки Митного тарифу України:

— адвалерні ставки — 79,8 %;

— специфічні ставки — 17,52 %;

— комбіновані ставки — 4,02 %.Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.