Электронный
методический кабинет

Оформлення вантажу, що переміщується на судні за вантажною митною декларацією

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Відвантаження на морські та річкові судна здійснюється цілодобово, що потребує своєчасного та попереднього митного оформлення експортних вантажів. Застосування загальної ВМД для

оформлення насипних та навалочних експортних вантажів на дає можливість порту здійснювати завантаження суден без затримки (цілодобово), а митниці здійснювати митний контроль за пропуском фактичної кількості вантажу через митний кордон України відповідно до цієї ВМД.

Загальна вантажна митна декларація оформляється згідно з Наказом ДМСУ від 30.06.98 р. № 380 тільки з дозволу начальника митниці на вантажі підприємств, що регулярно переміщуються через митний кордон України одним підприємством за одним договором однорідної продукції.

Згідно з Інструкцією та порядком заповнення граф ВМД відповідно до митного режиму експорту декларантом заповнюються графи: А, 1, 2,3, 5,8,9,11,12,13,14,17,17а, 20, 22, 23,24,25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34,35, 37, 38, 39, 40,41, 42, 44,45, 46,48, 54.

Графи 7 та С заповнюються інспектором митниці.

Інші графи ВМД не заповнюються.

Далі наводяться деякі особливості заповнення граф.

Графа 1 "Тип декларації". У першому підрозділі графи проставляється літерний код напрямку переміщення товарів "ЕК", другий підрозділ не заповнюється, у третьому — літерний код особливостей переміщення "З" (загальна декларація).

Графа 44 "Додаткова інформація / подані документи". Графа заповнюється згідно з Інструкцією. У графі зазначаються тільки ті документи, які можуть бути подані суб'єктом підприємницької діяльності на момент подання декларації.

У 9-му розділі декларантом проставляються код документа "9001", реєстраційний номер, присвоєний митним органом листу-зобов'язанню підприємства про проведення декларування в режимі експорту в установлений термін, та дата реєстрації цього листа.

Графа 48 "Відстрочення платежів". Відповідно до Інструкції у графі зазначається тільки дата подання ВМД на фактично вивезену протягом установленого терміну продукцію (строк сплати платежів).

Практика використання митницями загальних ВМД на вантажі, що переміщуються морськими суднами, свідчить про певний порядок їх застосування.

Інспектор митниці оформляє загальну ВМД у тому ж порядку, що і експортну з такими особливостями:

1. Суб'єкт ЗЕД, або за його дорученням підприємство-декларант, подає до митниці заяву-зобов'язання встановленого зразка в якій міститься прохання задекларувати навантажувальну партію товару за загальною ВМД і здійснити остаточне декларування завантаженої партії товару в режимі "експорт" в термін до відходу судна. Заява із зобов'язанням про надання документів, необхідних для митного оформлення експортної ВМД, завізована начальником митниці, зберігається в судновій справі.

Інспектор митниці ознайомлюється з контрактом, листом-узгодженням і наданими документами на вантаж і, якщо вони відповідають вимогам чинного законодавства і кількість вантажу за ними не менша, ніж кількість за ВМД, інспектор проставляє штамп "Під митним контролем" і присвоює декларації поточний номер згідно з журналом реєстрації номерів ВМД та направляє декларанта на 1-й та 2-й етапи оформлення ВМД, де інспектором відділу митних доходів та платежів на ВМД робиться запис про резервування коштів на заявлену кількість вантажу.

2. У пункті 2 графи 44 ВМД вказується номер та дата навантажувального документа (код згідно із класифікатором "3640"), а під кодом (9001) — гарантійний лист.

3. Усі примірники ВМД передаються до морської групи. До загальної ВМД додаються такі документи:

— зовнішньоекономічний договір (контракт);

— лист-узгодження;

— копія доручення;

— заява-зобов'язання;

— копія довідки про декларування валютних коштів;

— експертний висновок;

— екологічна декларація.

При виданні доручення за загальною ВМД, експедитор подає інспектору приймальні акти порту на вантаж, прийнятий портом, і вантажні списки. Після перевірки доручення з ВМД і приймальними актами порту, на вантажних списках інспектор робить запис: "Завантаження дозволяю",— проставляє кількість вантажу та кількість залізничних вагонів і накладних. Завіряє запис відбитком особистої номерної печатки. Оригінали приймальних актів порту залишаються в судновій справі митниці. На дорученні інспектор робить запис: "Перевірено", — і завіряє його відбитком особистої номерної печатки. Якщо перший вантажний список був виданий не на весь задекларований за ВМД вантаж, то експедитор при надходженні

вантажу в порт видає додаткові вантажні списки з додаванням приймальних актів порту, які мають бути відображені у відомості відвантаження порту.

Після закінчення навантаження партії вантажу експедитор подає інспектору всі необхідні документи для остаточного декларування завантаженого вантажу, а ТЕК порту — свої документи Інспектор митниці завіряє відомість відвантаження з вантажним списком, загальною ВМД і документами для остаточного декларування. В разі невідповідності даних в документах або помилок, інспектор вимагає перероблення документів та надає карточку відмови в митному оформленні.

Якщо документи відповідають вимогам митного законодавства і пакет документів достатній для остаточного декларування інспектор закінчує оформлення загальної ВМД (проставляє відбиток особистої номерної печатки на всіх аркушах ВМД), а на відомості відвантаження робить запис: "З вантажним списком перевірено", — проставляє кількість завантаженого вантажу, кількість товаросупровідних документів, підпис та особисту номерну печатку.

Після перевірки та оформлення документів, необхідних для митного оформлення та контролю, працівник порту або експедитор подає капітану судна на підпис коносаменти. Копія коносамента, підписаного капітаном, залишається у справах митниці. Після цього інспектор митниці оформляє маніфест, контролюючи при цьому його відповідність коносаменту, засвідчує його відбитками штампа "Під митним контролем" і особистої номерної печатки. Два примірники маніфесту залишаються у справах митниці, один з яких передається до відділу КТЗ.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.