Электронный
методический кабинет

Оформлення та видача доручення

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Документами, що надають право на завантаження судна, є ВМД оформлена в повному обсязі, або загальна ВМД із проставлений відбитком штампу "Під митним контролем", присвоєним номером і зарезервованими коштами, а також доручення, яке видається порту організацією-експедитором не менш, як у п'яти примірниках, з яких два залишаються в митниці, а решта розподіляється між ТЕКом, складом, судном і експедитором.

Для видачі доручення на завантаження судна експедитор подає до митниці такий пакет документів:

1) вантажну митну декларацію на вантаж, накопичений в порту;

2) товаросупровідні документи, оформлені в повному обсязі (тільки для вантажів, оформлених в іншій митниці);

3) доручення зі штампом екологічного контролю. В дорученні мають бути заповнені всі графи, передбачені правилами морських перевезень;

4) вантажні списки на вантаж, не менше ніж у п'яти примірниках, завірені експедитором із зазначенням П.І.Б., посади, дати підпису та печатки експедитора. Вантажний список повинен мати такі відомості: найменування судна, порт відправлення і порт призначення, номер доручення, номери залізничних вагонів та накладних, номер ВМД, кількість вантажу за документами та кількість вантажу, визначеного в результаті переважування, кількість вантажних місць для генеральних вантажів, номер приймального акта. Якщо перший вантажний список був виданий не на весь задекларований у ВМД вантаж, то експедитор при надходженні вантажу в порт видає додаткові вантажні списки з доданням товаросупровідних документів (для вантажів, задекларованих іншими митницями, або транзит), які знайдуть відображення у відомості відвантаження порту;

5) приймальні акти порту (на вантажі, задекларовані в інших митницях), завірені круглою печаткою ТЕК порту;

6) лист-звернення (який повинен мати такі відомості: при наданні доручення — відправник, отримувач, назва судна, порт вивантаження, назва вантажу; при наданні коносамента, згідно з

інструкцією — відправник, отримувач, назва судна, порт вивантаження, назва вантажу). Лист-звернення реєструється в митниці та підписується начальником митниці або його заступником.

Після перевірки відповідності даних доручення з ВМД і товаросупровідними документами "для вантажів, оформлених в іншій митниці" інспектор митниці на товаросупровідних документах проставляє особисту номерну печатку у правому нижньому кутку. При перевірці накладних інспектор звертає увагу на графи: "відправник", "отримувач", "країна призначення", "для якої фірми", "найменування і кількість вантажу", "розміри і марка для генеральних вантажів", на дату відправлення і дату надходження в порт, наявність штампа залізничної станції порту, відмітку про помер ВМД, якою задекларовано вантаж, наявність штампа "Під митним контролем" та особистої номерної печатки.

Після перевірки вантажних списків інспектор робить запис: "Завантаження дозволено" і завіряє його відбитком особистої номерної печатки.

На дорученні інспектор робить запис "Перевірено" і завіряє його відбитком особистої номерної печатки. Примірник ВМД та один примірник доручення з вантажним списком залишаються у вантажному відділі й реєструються у спеціальному журналі (Журнал обліку доручень). Другий примірник доручення з вантажними списками передається у ВКТЗ для контролю за завантаженням судна.

Будь-які зміни в дорученні та у вантажних списках під час завантаження судна вносяться експедитором тільки з дозволу і У присутності інспектора, і тільки за наявності трьох примірників доручення (два примірники — митниці, один — експедитору). Експедитор несе відповідальність за внесення змін в інші екземпляри доручень, що знаходяться в ТЕК, складі порту та на судні. Усі зміни завіряються експедитором з обов'язковим проставленням підпису, дати та відбитка печатки.

Оформлення доручення на партію вантажу, задекларовану у внутрішній митниці, або на транзитний вантаж проводиться за наявності ВМД (залежно від митного режиму). Інспектор звіряє

залізничні накладні з номерами на звороті ВМД та з вантажними списками й у разі, якщо вони збігаються, оформляє доручення на завантаження накопиченої партії вантажу.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.