Электронный
методический кабинет

Оформлення імпортних вантажів, що переміщуються через митний кордон України морським транспортом

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
При здійсненні контролю за приходом судна з вантажем із-за кордону інспектор митниці перевіряє документи на вантаж, переконується, що вантаж не заборонений до ввезення в Україну. Під час комісії інспектор вибірково проводить огляд вантажу, що знаходиться на судні, та перевіряє вантажосупровідні документи. На маніфестах, рахунках після перевірки проставляється штамп "Під митним контролем". По одному екземпляру залишається у справах митниці на контролі. Вантаж за можливості оглядається і пломбується.

Вивантаження товарів та інших предметів із суден здійснюється під наглядом митниці згідно з вантажною декларацією, коносаментами і маніфестами на вантаж. Вивантаження транзитних вантажів здійснюється, як правило, тільки на склади.

Випуск імпортних і транзитних вантажів та інших предметів у вільний обіг на територію України або для подальшого транзиту в інші країни здійснюється на підставі завізованого митницею наряду і ВМД, оформленої згідно з діючим митним законодавством.

Підставою для видачі вантажу з території порту є наряд, виписаний на адресу одного отримувача. Наряд складається у п'яти примірниках і вважається оформленим, якщо він підписаний роз-нарядником і має всі необхідні реквізити:

— номер наряду;

вид транспорту, на який буде навантажено вантаж; найменування і поштова адреса отримувача;

— назва судна, на якому вантаж прибув у порт, та дата його прибуття;

- номер коносамента;

— порт (країна) відправки вантажу;

- найменування та кількість вантажу;

- номер контейнера.

Наряд підлягає оформленню з проставленням штампа "Під митним контролем" залежно від заявленого режиму. У випадку

випуску вантажу, оформленого у вільний обіг на територію Украї ни, наряд додатково засвідчується відбитком особистої номер ної печатки інспектора, який здійснив оформлення цього вантажу за ВМД у режимі "імпорт". Примірник оформленого наряду залишається у митниці. Якщо вантаж буде декларуватись і оформлюватись у внутрішній митниці, він повинен випускатися з території порту за наявності в ЦБД оформленої ВМД (ПП, ПД, АД) на цю партію вантажу.

Вивіз товарів та інших предметів із зони митного контролю відбувається за письмовим дозволом митниці шляхом проставлення на товаросупровідних документах відмітки "Вивіз із території порту дозволений". Такий запис має бути завірений відбитком особистої номерної печатки співробітника митниці.

Після випуску вантажу за нарядом із зазначеними відмітками митниці наряд підшивається у суднову справу.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.