Электронный
методический кабинет

Обмеження на ввезення транспортних засобів залежно від року виготовлення їх

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Забороняється ввезення в Україну для постійного користування механічних транспортних засобів, які на момент ввезення були виготовлені 8 і більше років тому, за винятком ввезення транспортних засобів:

— громадянами, які в'їжджають в Україну на постійне місце проживання;

— отримання громадянами, які постійно проживають в Україні, як спадщини;

— з метою розукомплектування для забезпечення належного технічного стану автобусів іноземного виробництва, що експлуатуються підприємствами транспорту загального користування і використовуються для перевезень пасажирів;

— у колекційних цілях (антикварні та такі, що мають художню, історичну або іншу цінність) на підставі висновків (дозволів) Міністерства транспорту, погоджених з Міністерством культури;

— що поставляються на підставі міжурядових угод, в тому числі як технічна допомога.

Також пропуску в Україну підлягають механічні транспортні засоби, які на момент ввезення були виготовлені 8 і більше років тому при їх ввезенні в Україну для тимчасового користування та з метою транзиту.

Транспортні засоби, ввезені в Україну тимчасово і які на момент ввезення були виготовлені 8 і більше років тому, відчуженню на митній території України не підлягають.

Моментом ввезення таких транспортних засобів вважається дата фактичного їх заявлення митним органам із метою відчуження.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.