Электронный
методический кабинет

Нормативне регулювання митного контролю природного газу, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Поряд із Наказом Державної митної служби "Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення нафтопродуктів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом" від 17.08.98 р. № 513, про який було докладно викладено у попередній главі, Державною митною службою України був прийнятий наказ від 17.08.98 р. № 511 "Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення природного газу, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом", на прикладі якого можна розглянути загальний порядок здійснення митного контролю природного газу, переміщуваного трубопровідним транспортом, а також типовий порядок його митного оформлення.

Метою запровадження цього Порядку було встановлення єдиних норм і правил, що повинні діяти при переміщенні через митний кордон природного газу, а також запобігання його незаконному переміщенню, визначення переліку документів, необхідних для здійснення його митного контролю та митного оформлення. Він розроблений відповідно до Митного кодексу України, законів України та інших нормативно-правових актів і не змінює існуючого технологічного процесу транспортування природного газу.

Основними положеннями цього Порядку є:

— газ, переміщуваний через митний кордон України трубопровідним транспортом, підлягає митному контролю та митному оформленню відповідно до чинного законодавства;

- переміщення газу трубопровідним транспортом через митний кордон України без оформлення Центральною енергетичною митницею ЗВМД не допускається, здійснюється залежно від заявленого митного режиму і під митним контролем;

- суб'єкти підприємницької діяльності України, які здійснюють експортно-імпортні операції з газом або переміщують його транзитом територією України, проводять декларування у Центральній енергетичній митниці або інших митницях;

— митний контроль експортної частини бартерних контрактів в яких імпортною частиною є поставка газу, а також імпортної частини бартерних контрактів, в яких експортною частиною поставка газу, здійснюється Центральною енергетичною митницею; митне оформлення зазначених частин бартерних контрактів здійснюється митницями за погодженням із Центральною енергетичною митницею;

— митне оформлення газу, що надходить як давальницька сировина, здійснюється Центральною енергетичною митницею або, за погодженням із нею, митницею, у зоні діяльності якої знаходиться переробне підприємство.

При митному контролі природного газу митними органами в даний час також застосовуються нормативні документи, які діють паралельно із зазначеним Порядком. Це "Тимчасова інструкція по здійсненню фактичного контролю природного газу, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом", затверджена НАК "Нафтогаз України" та ДМСУ і введена в дію спільним наказом від 25.01.2000 р. № 21/37, а також "Тимчасова інструкція зі здійснення митного контролю за обсягами природного газу, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом для зберігання в підземних сховищах газу", затверджена спільним наказом НАК "Нафтогаз України" та ДМСУ від 30.11.2000 р. № 378/685.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.