Электронный
методический кабинет

Нормативне регулювання митного контролю нафтопродуктів, переміщуваних трубопровідним транспортом

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Порядок здійснення митного контролю за нафтопродуктами, що переміщуються трубопровідним транспортом доцільно розглянути на прикладі основного нормативного документа, діючого на сьогоднішній день, яким є Наказ Державної митної служби України від 17.08.98 р. № 513 "Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення нафтопродуктів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом", зареєстрований у Міністерстві юстиції 01.12.98 р. за N° 770/3210. Цей Порядок установлює єдині норми і правила, які діють при переміщенні через митний кордон України нафтопродуктів, і спрямований на запобігання незаконному їх переміщенню. Він не змінює існуючого технологічного процесу транспортування нафтопродуктів трубопровідним транспортом.

Переміщення нафтопродуктів трубопровідним транспортом через митний кордон України здійснюється залежно від заявленого митного режиму і під митним контролем. Таке переміщення не допускається без оформлення ЗМВД або АД у Центральній енергетичній митниці або інших митницях, у зоні діяльності яких перебувають вузли обліку та лінійно-виробничі диспетчерські станції магістральних трубопроводів, нафтопродуктосховища.

Митне оформлення нафтопродуктів, залежно від митного режиму, здійснює Центральна енергетична митниця. Інші митниці можуть здійснювати таке оформлення тільки за погодженням з Центральною енергетичною митницею. Митне оформлення нафтопродуктів, що надходять як давальницька сировина, здійснюється також Центральною енергетичною митницею або за погодженням з нею митницею, в зоні діяльності якої перебуває переробне підприємство.

Митний контроль експортної частини бартерних контрактів, в яких імпортною частиною є поставка нафтопродуктів, а також імпортної частини бартерних контрактів, в яких експортною частиною є поставка нафтопродуктів, здійснюється Центральною енергетичною митницею. Митне оформлення зазначених частин

бартерних контрактів здійснюється митницями за погодженням із Центральною енергетичною митницею.

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності України, які здійснюють експортно-імпортні операції з нафтопродуктами або переміщують їх транзитом територією України, проводять декларування в Центральній енергетичній митниці або, за погодженням з нею, в митниці, в зоні діяльності якої вони перебувають на обліку.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.