Электронный
методический кабинет

Нормативне регулювання митного контролю електроенергії, що переміщується лініями електропередачі

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Електроенергія, що переміщується через митний кордон України лініями електропередачі, підлягає митному контролю та митному оформленню відповідно до чинного законодавства. Перелік документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення, визначається нормативно-правовими актами Державної митної служби України.

З метою встановлення єдиних норм та правил, що діють при переміщенні через митний кордон України електроенергії, а також запобігання її незаконному переміщенню Державною митною службою України розроблений Порядок здійснення митного контролю електроенергії, що переміщується лініями електропередачі, затверджений наказом ДМСУ від 17.08.98 р. № 510 "Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення електроенергії, що переміщується через митний кордон України лініями електропередачі", зареєстрований у Міністерстві юстиції 01.12.98 р. № 767/3207.

Цей Порядок розроблено відповідно до Митного кодексу України, законів України та інших нормативно-правових актів. Він не змінює функціонуючого технологічного процесу транспортування електроенергії.

Відповідно до зазначеного Порядку переміщення електроенергії лініями електропередачі через митний кордон України без оформлення ЗВМД у Центральній енергетичній митниці або інших митницях, у зоні діяльності яких перебувають місця обліку електроенергії, не допускається, здійснюється залежно від заявленого митного режиму і під митним контролем.

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності України, які здійснюють експортно-імпортні операції електроенергією або переміщують її транзитом територією України, проводять декларування в Центральній енергетичній митниці або інших митницях.

Митний контроль експортної частини бартерних контрактів, в яких імпортною частиною є поставка електроенергії, а також імпортної частини бартерних контрактів, в яких експортною частиною є поставка електроенергії, здійснюється Центральною енергетичною митницею. Митне оформлення зазначених частин бартерних контрактів здійснюється митницями за погодженням із Центральною енергетичною митницею.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.