Электронный
методический кабинет

Нарахування та стягнення платежів при митному оформленні транспортних засобів індивідуального користування

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Транспортні засоби за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності та окремі номерні вузли до них, що безпосередньо ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України або надходять на адреси громадян у несупроводжуваному багажі або вантажних відправленнях для вільного використання, незалежно від їх вартості підлягають обов'язковому письмовому декларуванню митним органам у порядку, встановленому для громадян, та оподатковуються ввізним митом, податком на додану вартість і в установлених законодавством України випадках акцизним та іншими зборами.

Митне оформлення інших транспортних засобів та окремих номерних вузлів до них здійснюється у порядку, передбаченому для митного оформлення єдиного неподільного предмета, а саме:

— у випадку переміщення у супроводжуваному та несупроводжуваному багажі за умови його письмового декларування шляхом заповнення митної декларації, передбаченої для громадян, та після сплати громадянином або уповноваженою на те особою ввізного мита в розмірі 20 відсотків від митної вартості такого предмета, податку на додану вартість та у передбачених законодавством України випадках акцизного та інших зборів;

- у випадку надходження на адреси громадян у вантажних

відправленнях, незалежно від митної вартості та ваги, оподатковуються ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, податком на додану вартість та в установлених законодавством випадках акцизним та іншими зборами.

Транспортні засоби та запасні частини до них, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України і належать громадянам, обкладаються митними зборами, ввізним митом, податком на додану вартість та акцизним збором за ставками та з урахуванням курсу іноземної валюти, установленого Національним банком України, що діє на день подання митної декларації, оформленої для вільного використання цих транспортних засобів та запасних частин до них.

Мито. Ввізне мито справляється за ставками, установленими чинним законодавством України.

Акцизний збір. Об'єктом оподаткування акцизним збором є митна вартість транспортних засобів, які ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України, у тому числі без оплати їх вартості чи із частковою оплатою.

Сума акцизного збору, якщо ставка встановлена у відсотках до митної вартості, обчислюється за формулою

Са = (В + М)•А,

де Са — сума акцизного збору; В — митна вартість; М — мито; А — ставка акцизного збору.

Сума акцизного збору, якщо ставка встановлена у грошовому еквіваленті до фізичної одиниці виміру, обчислюється за формулою

Са = Н•А,

Де Са — сума акцизного збору; Н — кількість товару у фізичних одиницях виміру, визначених відповідним законом; А — ставка акцизного збору.

Податок на додану вартість. Податок на додану вартість становить 20 відсотків від бази оподаткування (основи нарахування). Основою нарахування податку на додану вартість є митна вартість транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України, з урахуванням мита, а у випадку оподаткування підакцизних транспортних засобів — і акцизного збору:

Спдв = (В + М + Са)•П,

де Спдв — сума податку на додану вартість; В — митна вартість-М — мито; Са — сума акцизного збору; П — ставка податку на додану вартість.

При здійсненні митного оформлення справляються митні збори за переліком і в розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Митні збори, мито, податок на додану вартість та акцизний збір сплачуються громадянами в національній валюті України.

При ввезенні на митну територію України звільняються від оподаткування:

1) транспортні засоби, що тимчасово ввозяться на митну територію України під зобов'язання про їх зворотне вивезення;

2) транспортні засоби, що належать громадянам-нерезидентам та переміщуються через територію України транзитом;

3) транспортні засоби, що належать особам, які користуються на території України митними пільгами відповідно до статей 59—63, 65—67 Митного кодексу України;

4) транспортні засоби в кількості однієї одиниці з кожної товарної позиції, що ввозяться (пересилаються) громадянами і входять до складу спадщини, відкритої за межами України на користь резидента, у разі підтвердження її складу органами, що чинять нотаріальні дії у країні її відкриття. Зазначене підтвердження підлягає легалізації у консульських установах України, що діють у відповідних країнах;

5) транспортні засоби, що ввозяться (пересилаються) громадянами як призи (нагороди), отримані за участь у спортивних та інших змаганнях (конкурсах, фестивалях тощо), у межах, визначених відповідними документами, у разі підтвердження факту отримання таких призів та нагород нотаріальними органами відповідної країни. Зазначені документи, що підтверджують факт отримання таких призів та нагород, підлягають легалізації у консульських установах України, що діють у відповідних країнах;

6) транспортні засоби, що були попередньо вивезені (переслані) громадянами-резидентами за митний кордон України в режимі тимчасового вивезення під письмове зобов'язання про їх зворотне ввезення, та ввозяться (пересилаються) на митну територію України, за наявності вивізної митної декларації із зазначенням таких товарів;

7) механічні транспортні засоби (крім транспортних засобів за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності) у разі переселення громадян на постійне місце проживання в Україну, в кількості однієї одиниці таких транспортних засобів із кожної товарної позиції на кожного повнолітнього громадянина, а також одного механічного транспортного засобу за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності на кожного повнолітнього громадянина за умови, що він є власником такого транспортного засобу не менше року та за умови перебування такого транспортного засобу на обліку в країні постійного місця попереднього проживання не менше року.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.