Электронный
методический кабинет

Накладання та зняття митного забезпечення

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
Накладання митного забезпечення на прилади обліку електроенергії, що переміщується через митний кордон України здійснюється посадовими особами митних органів, у зоні діяльності яких розміщені ці енергетичні об'єкти.

Митне забезпечення (пломби митного органу) накладається на прилади розрахункового (комерційного) обліку електроенергії згідно з Інструкцією про порядок комерційного обліку електричної енергії у присутності відповідальних осіб ЕС та енергетичних об'єктів.

Митне забезпечення може замінюватися тільки тими митними органами України, які їх накладали.

Перед накладанням митного забезпечення або його зняттям чи заміною відповідальні особи енергетичних об'єктів здійснюють підготовку місць пломбування відповідно до Правил безпечної експлуатації електроустановок.

Посадова особа митного органу накладає митне забезпечення, після чого оформляє в чотирьох примірниках акт про накладання пломб митного органу на лічильники електроенергії (додаток 6). Один примірник акта зберігається в митному органі, який наклав митне забезпечення, другий — на енергетичному об'єкті або в організації чи підрозділі галузі енергетики, якщо на цьому об'єкті відсутній постійний черговий персонал, третій — передається в Центральну енергетичну митницю, четвертий — у відповідну ЕС.

Відповідальність за збереження митного забезпечення несуть посадові особи енергетичних об'єктів.

У разі необхідності заміни приладів обліку, здійснення їх перевірки або інших робіт, проведення яких потребує порушення цілісності митних пломб, відповідальні посадові особи ЕС за тиждень до цього повідомляють митний орган, у регіоні діяльності якого ці ЕС розташовані, про проведення таких робіт із зазначенням дати їх початку та закінчення. Ці роботи проводяться тільки у присутності посадових осіб митного органу. У разі не з'явлення працівника митного органу у зазначений термін або

при наданні митним органом письмової згоди, персонал енергооб'єкта та ЕС може самостійно зняти митне забезпечення і проводити необхідні роботи.

Після закінчення робіт персоналом ЕС та енергетичного об'єкта посадова особа митного органу проводить накладання засобів митного забезпечення в порядку, зазначеному вище.

У разі виявлення порушень нормального режиму роботи системи обліку відповідальна особа ЕС терміново повідомляє митний орган про необхідність заміни митного забезпечення. Митний орган забезпечує термінове прибуття посадової особи для вжиття невідкладних заходів щодо ремонту чи заміни приладів обліку та заміни митного забезпечення в терміни, узгоджені з ЕС. У разі нез'явлення представника митного органу у зазначений термін або при наданні митним органом письмової згоди на самостійне виконання робіт фахівці ЕС виконують роботи самостійно.

У виняткових випадках при виникненні аварійних зупинок у роботі системи обліку персонал енергооб'єкта може самостійно знімати митне забезпечення чи знищувати його та негайно повідомляти наявними засобами зв'язку (у тому числі й у письмовій формі) про таке зняття чи знищення та про інші вжиті заходи митний орган.

Зняття митного забезпечення посадовою особою митного органу здійснюється у присутності відповідальних осіб ЕС та енергетичного об'єкта з оформленням відповідного акта в трьох примірниках (додаток 7), один примірник якого зберігається в митному органі, другий — на енергетичному об'єкті або в організації чи підрозділі галузі енергетики, якщо на цьому об'єкті відсутній постійний черговий персонал, третій — у відповідній ЕС.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.