Электронный
методический кабинет

Митний контроль та оформлення предметів, що переміщуються через митний кордон України у складі несупроводжуваного багажу та вантажних відправлень

Каленський М.М. • Митний контроль та митне оформлення • 2002 (ua) 
6.5.1. Здійснення митного контролю за несупроводжуваним багажем і вантажними відправленнями Одним із найпоширеніших способів переміщення через мит ний кордон товарів (предметів), в т. ч. і транспортних засобів, речей громадян, є відправлення таких предметів окремо від їх власника.

При цьому використовується такий вид транспортного засобу, як контейнер, що дає змогу переміщувати товари (предмети) митними територіями багатьох країн у значних обсягах незалежно від виду транспорту, відстані, умов доставлення та погодних умов, під відповідальність перевізника щодо доставлення таких предметів у визначені терміни із забезпеченням збереження (страхування) цілісності таких предметів протягом усього шляху їх слідування.

З самого початку створення незалежної Української держави та визначення її митних кордонів гостро постало питання щодо забезпечення здійснення належного митного контролю за товарами (предметами), що переміщуються через митний кордон, зокрема у складі несупроводжуваного багажу (НСБ). Законом України від 13.09.01 p. № 2681-ІІІ визначено такі поняття.

Предмети — особисті речі, товари, транспортні засоби та окремі номерні вузли до них, що переміщуються громадянами через митний кордон України.

Товари — будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для відчуження, що переміщуються через митний кордон України та не можуть бути віднесені до особистих речей або транспортних засобів й окремих номерних вузлів до них.

Несу проводжуваний багаж (НСБ) — відправлені власником (або за його дорученням — іншою фізичною чи юридичною особою) особисті речі та товари, що перетинають митний кордон України окремо від власника.

Постійне місце проживання (ПМП) — місце проживання на території будь-якої держави не менше одного року громадянина, який не має постійного місця проживання на території інших держав і має намір проживати на території цієї держави протягом будь-якого терміну, не обмежуючи таке проживання певною метою, і за умови, що таке проживання не є наслідком виконання цією особою службових обов'язків або зобов'язань за Договором (контрактом).

Часто на практиці громадянин, який відправив НСБ, наприклад на ПМП, може певний час (інколи і довготривалий) не перетинати митний кордон України за різних причин та обставин (наприклад, внаслідок хвороби, адміністративних обставин і т. ін.). При цьому він може дати доручення, у встановленому порядку завірене нотаріально, іншій особі на одержання НСБ. Тобто реально громадянин — власник несупроводжуваного багажу в момент відправлення НСБ особою, яка діє за його дорученням, фактично може не перебувати за кордоном, або тимчасово не виїжджати з України.

Також на практиці бувають випадки, коли громадяни пере їхали в Україну на ПМП раніше, а НСБ відправляють набагато пізніше (термін між датою переїзду на ПМП і датою відправлення НСБ в Україну інколи вимірюються роками). При цьому громадяни вимагають оформлення НСБ як ввезеного при переселенні на постійне місце проживання, тобто без оподаткування товарів (предметів), що надходять у складі НСБ.

Якщо предмети, які надходять в Україну на адресу фізичної особи, відправлені не їх власником (цією особою), або його довіреною особою, вони визнаються вантажним відправленням.

Вантажне відправлення — товари, що надходять в Україну на адресу громадян, які не перебували за кордоном у момент їх придбання і не відправляли їх в Україну.

Порядок митного оформлення несупроводжуваного багажу і вантажних відправлень мають свої певні особливості.

Використана література: Каленський, М.М. Митний контроль та митне оформлення: Нач.посіб. / За ред. М.М.Кленського, П.В.Пашка. - К.: Т-во ’Знання’, КОО, 2002. - 284 с. - (Митна справа в Україні). / М.М. Каленський, П.В. Пашко. — 2002. — іл.